W Nisku

Zyskaj środki na kształcenie pracowników

Zyskaj środki na kształcenie pracowników

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku otrzymał środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. Wsparciem zostaną objęte osoby w sektorach takich jak: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

Niżański urząd pracy ogłosił nabór wniosków w terminie od 8 do 17 marca 2017 roku. Będą one rozpatrywane według kryteriów określonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Są to m.in. zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok, zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy; koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku; plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS; możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem posiadanych limitów środków.

Pracodawcy mogę uzyskać dofinansowanie z KFS-u w wysokości 100% kosztów w przypadku mikroprzedsiębiorstw oraz 80% w przypadku pozostałych pracodawców. Środki z KFS-u nie mogą być przeznaczone na koszty dojazdu, zakwaterowania czy wyżywienia oraz na koszty kształcenia ustawicznego, które wynikają z odrębnych recepisów prawa, czyli badań wstępnych, okresowych czy kontrolnych lub szkoleń obowiązkowych.

Małgorzata Petecka

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Fundusze Europejskie po godzinach. Aktywna Mama.

rni24.eu26 lutego 2021
zbiórka

OSP zebrało datki dla rodziny z Kurzyny Małej

rni24.eu25 lutego 2021

Prosty język w urzędzie – wsparcie dla mieszkańca i urzędnika

rni24.eu24 lutego 2021

Aktywny Samorząd – nabór 2021

rni24.eu24 lutego 2021

Jest praca. Iwamet rekrutuje.

rni24.eu22 lutego 2021

Serce czeka na nakrętki

rni24.eu18 lutego 2021

Podkarpacie- Słowacja zamknęła część przejść granicznych

rni24.eu16 lutego 2021

Policjanci poszukują zaginionego

rni24.eu15 lutego 2021

Voster ATS Team w gotowości do nowego sezonu

rni24.eu12 lutego 2021