W Nisku

Zyskaj środki na kształcenie pracowników

Zyskaj środki na kształcenie pracowników

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku otrzymał środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. Wsparciem zostaną objęte osoby w sektorach takich jak: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

Niżański urząd pracy ogłosił nabór wniosków w terminie od 8 do 17 marca 2017 roku. Będą one rozpatrywane według kryteriów określonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Są to m.in. zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok, zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy; koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku; plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS; możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem posiadanych limitów środków.

Pracodawcy mogę uzyskać dofinansowanie z KFS-u w wysokości 100% kosztów w przypadku mikroprzedsiębiorstw oraz 80% w przypadku pozostałych pracodawców. Środki z KFS-u nie mogą być przeznaczone na koszty dojazdu, zakwaterowania czy wyżywienia oraz na koszty kształcenia ustawicznego, które wynikają z odrębnych recepisów prawa, czyli badań wstępnych, okresowych czy kontrolnych lub szkoleń obowiązkowych.

Małgorzata Petecka

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Daniel Dybka na podium w tenisowym Turnieju Grand Prix Stalowej Woli

rni24.eu10 czerwca 2021

Ośmioletnia Jagoda z Wólki Tanewskiej zaprojektowała maskotkę dla TSSE

rni24.eu9 czerwca 2021

„Pierwiastek z minus jeden” premiera w NCK “Sokół”

rni24.eu8 czerwca 2021

Podpisano umowę na przebudowę i termomodernizację byłego gimnazjum w Nisku

rni24.eu8 czerwca 2021

Pokaz filmu animowanego „Historia Niska – czyli jak to się stało, że wyrosło miasto”

rni24.eu7 czerwca 2021

Paweł Cieślik drugi w Małopolskim Wyścigu Górskim

rni24.eu7 czerwca 2021

Dzień Działacza Kultury 2021

rni24.eu2 czerwca 2021

PCPR w Nisku poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze

rni24.eu31 maja 2021

Piknik Charytatywny z Okazji Dnia Dziecka w Sandomierzu

rni24.eu27 maja 2021