W Nisku

Znaczne przekroczenia ilości pyłów w powietrzu

Znaczne przekroczenia ilości pyłów w powietrzu

Na terenie województwa podkarpackiego oraz powiatu niżańskiego występują znaczne przekroczenia zanieczyszczeń pyłowych. Wzmożona emisja zanieczyszczeń ma miejsce szczególnie w sezonie grzewczym w zimie.

Przekroczone normy pyłu mają duży wpływ na zdrowie ludzi, powodują choroby serca i układu krążenia, dróg oddechowych oraz raka płuc. Na negatywne skutki pyłów PM10 i PM2,5 szczególnie narażone są osoby starsze, dzieci oraz osoby mające problemy z sercem i układem oddechowym.

Źródła zanieczyszczeń stanowią duże zakłady przemysłowe, elektrownie i elektrociepłownie, loklane ciepłownie komunalne, osiedla domków jednorodzinnych z indywidualnymi źródłami ogrzewania, małe zakłady przemysłowe, emisja wtórna z placów i parkingów, ciągi komunikacyjne o dużym natężeniu ruchu, przestarzałe technicznie pojazdy, zły stan dróg, który wpływa na emisję wtórną.

W trosce o zdrowie mieszkańców Zarząd Województwa Podkarpackiego opracował Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej wraz z Planem Działań Krótkoterminowych. Wyszczególniono w działania do podjęcia w poszczególnych powiatach i gminach. Główne możliwości przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza to:

-modernizacja zakładów przemysłowych i dużych obiektów energetyki wprowadzające efektywne techniki eliminujące lub redukujące emisję zanieczyszczeń
-instalowanie wysoko sprawnych urządzeń redukcyjnych zanieczyszczenia w zakładach
-modernizacja i rozbudowa centralnych systemów ciepłowniczych w miastach
-termomodernizacja budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
-budowa sieci gazowej na obszarach wiejskich, zwłaszcza na terenach przewidzianych dla rozwoju turystyki
-szersze wykorzystanie energii słonecznej i wiatrowej do produkcji energii i ciepła
-propagowanie stosowania w pojazdach silnikowych gazu ziemnego
-eliminacja pojazdów przestarzałych technologicznie
-budowa nowych odcinków dróg mających na celu zmniejszenie ruchu w centralnych częściach miast

Starostwo Powiatowe Nisko / Małgorzata Petecka

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W Nisku

nck

„Nie lękajcie się być świętymi” w NCK Nisko

rni24.eu13 października 2021

Umowa na budowę kanalizacji w Nowej Wsi już podpisana

rni24.eu12 października 2021

Do skradzionej betoniarki dotarli po śladach kół

rni24.eu8 października 2021

Spotkanie II z cyklu Wieki niezupełnie ciemne

rni24.eu8 października 2021

Voster ATS Team na Circuit des Ardennes

rni24.eu7 października 2021

Odbyła się gra edukacyjna „Niepodległa w sercach, konstytucja marcowa”

rni24.eu6 października 2021

Mistrz Olimpijski otworzył halę sportowa w Nisku

rni24.eu5 października 2021

Zakończenie sporu sądowego z byłym pracownikiem Spółki

rni24.eu4 października 2021

Policyjne działania „Motocykl”

rni24.eu4 października 2021