W Nisku

Znaczne przekroczenia ilości pyłów w powietrzu

Znaczne przekroczenia ilości pyłów w powietrzu

Na terenie województwa podkarpackiego oraz powiatu niżańskiego występują znaczne przekroczenia zanieczyszczeń pyłowych. Wzmożona emisja zanieczyszczeń ma miejsce szczególnie w sezonie grzewczym w zimie.

Przekroczone normy pyłu mają duży wpływ na zdrowie ludzi, powodują choroby serca i układu krążenia, dróg oddechowych oraz raka płuc. Na negatywne skutki pyłów PM10 i PM2,5 szczególnie narażone są osoby starsze, dzieci oraz osoby mające problemy z sercem i układem oddechowym.

Źródła zanieczyszczeń stanowią duże zakłady przemysłowe, elektrownie i elektrociepłownie, loklane ciepłownie komunalne, osiedla domków jednorodzinnych z indywidualnymi źródłami ogrzewania, małe zakłady przemysłowe, emisja wtórna z placów i parkingów, ciągi komunikacyjne o dużym natężeniu ruchu, przestarzałe technicznie pojazdy, zły stan dróg, który wpływa na emisję wtórną.

W trosce o zdrowie mieszkańców Zarząd Województwa Podkarpackiego opracował Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej wraz z Planem Działań Krótkoterminowych. Wyszczególniono w działania do podjęcia w poszczególnych powiatach i gminach. Główne możliwości przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza to:

-modernizacja zakładów przemysłowych i dużych obiektów energetyki wprowadzające efektywne techniki eliminujące lub redukujące emisję zanieczyszczeń
-instalowanie wysoko sprawnych urządzeń redukcyjnych zanieczyszczenia w zakładach
-modernizacja i rozbudowa centralnych systemów ciepłowniczych w miastach
-termomodernizacja budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
-budowa sieci gazowej na obszarach wiejskich, zwłaszcza na terenach przewidzianych dla rozwoju turystyki
-szersze wykorzystanie energii słonecznej i wiatrowej do produkcji energii i ciepła
-propagowanie stosowania w pojazdach silnikowych gazu ziemnego
-eliminacja pojazdów przestarzałych technologicznie
-budowa nowych odcinków dróg mających na celu zmniejszenie ruchu w centralnych częściach miast

Starostwo Powiatowe Nisko / Małgorzata Petecka

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w W Nisku

sprzątanierzeki

„Napędzani Wisłą” – „Akcja SAN” sprzątanie rzeki San i Tanew

rni24.eu18 czerwca 2021

Apel Społecznego Komitetu Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie

rni24.eu17 czerwca 2021

Plenerowa projekcja filmu animowanego o Nisku

rni24.eu17 czerwca 2021

Pomóżmy absolwentce Liceum Ogólnokształcącego w Nisku

rni24.eu16 czerwca 2021

Nominacja Burmistrza do Podkarpackiej Nagrody Samorządowej

rni24.eu16 czerwca 2021

Uczennice RCEZ w Nisku wśród laureatów specjalnej, internetowej edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży

rni24.eu16 czerwca 2021

Wielkie otwarcie zalewu “Podwolina” w Nisku już wkrótce

rni24.eu15 czerwca 2021

Premierowy pokaz filmu „Historia Niska – czyli jak to się stało, że wyrosło miasto” w NCK “Sokół”

rni24.eu15 czerwca 2021

Andżelika Guściora Laureatką 16. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki

rni24.eu14 czerwca 2021