W powiecie

Złóż wniosek o Stypendium Pomostowe

Złóż wniosek o Stypendium Pomostowe

1 lipca rusza nabór wniosków o udzielenie rekomendacji do programu Stypendiów Pomostowych. Można je składać w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

Stowarzyszenie już po raz kolejny uczestniczy w stypendialnym programie. Jest on adresowany do tegorocznych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin. Osoby ubiegające się o stypendium muszą uzyskać bardzo dobre wyniki z matury oraz dostać się na I rok studiów, a także spełnić jeden z czterech warunków. Mianowicie pochodzą z rodzin byłych pracowników PGR, są wychowankami państwowych domów dziecka lub rodzin zastępczych, pochodzą z wieloletniej rodziny, są finalistami olimpiad przedmiotowych lub zostali rekomendowani do udziału w Programie przez współpracujące w jego ramach pozarządowe organizacje lokalne.

Stypendium Pomostowe wynosi 5 tys. zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Małgorzata Petecka