W powiecie

Zimowy raport z budowy S19

Zimowy raport z budowy S19

Mimo zimowej przerwy kontraktowej, nie zwalniają tempa prace na budowie drogi ekspresowej S19. Wykonawcy wykorzystują czas do prowadzenia prac w zakresie, w jakim pozwala na to ich technologia.

Zapraszamy na fotorelację z placów budowy oraz informacje o postępie prac na poszczególnych odcinkach.

 

S19 odc. Lasy Janowskie – Zdziary o dł. 9,3 km

Wykonawca (konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) w ubiegłym tygodniu wykonywał ściek skarpowy oraz obrzeża. Na wiadukcie 04WD nad drogą ekspresową S19 w m. Domostawa deskowano ustrój nośny. Wykonywano montaż dylatacji modułowych oraz beton wnęki dylatacyjnej na wiadukcie 06WD w m. Katy, zaś na wiadukcie 11WS w m. Zdziary betonowano kapy chodnikowe.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wbudowano około 2,5 tys. kg stali oraz dostarczono 3 m3 betonu.

Na Mop Bukowa I i II wykonywano warstwy posadzki oraz warstwy XPS o grubości 12cm.

 

 

S19 odc. Zdziary – Rudnik nad Sanem o dł. 9 km

Wykonawca (Mosty Łódź S.A.) w ubiegłym tygodniu realizował wykopy oraz roboty mostowe:

– na moście 08MS nad rzeką San zabetonowano segment nr 26/4 i 28/3 na nitce prawej. Zbrojono także przęsła 1-2 i 5-6 oraz zabetonowano przęsło 4-5 na nitce lewej

– na wiadukcie 07WD nad drogą ekspresową S19 w ciągu DW858 w rejonie m. Zarzecze zabetonowano kapy chodnikowe i skrzydła na podporze P3

– na wiadukcie 06WS nad linią kolejową nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola w rejonie m. Zapacz zabetonowano skrzydła SK1 na podporze nr 1 na nitce prawej

– na wiadukcie 12WD nad S19 w ciągu DK19 w rejonie m. Zdziary zbrojono ściany zapleczne.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wbudowano około 25 tys. kg stali oraz dostarczono 538 m3 betonu.

 

 

S19 odc. Rudnik nad Sanem – Nisko Południe o dł. 6 km

Wykonawca (Wykonawca: Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) w ubiegłym tygodniu uszczelniał rowy geomembraną na trasie głównej. Prowadzono także roboty mostowe: zbrojono i betonowano ściany boczne na wiadukcie WS12 nad drogą gminną DG 102704R, zaś na wiadukcie WS15 nad drogą DD15P i linią kolejową szerokotorową LK65 Most na rzece Bug – Sławków Płd zbrojono ustrój nośny na nitce prawej.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wbudowano około 13,5 tys. kg stali oraz dostarczono 16 m3 betonu.

Z robót branżowych wykonywano kanał technologiczny, oświetlenie drogowe i zasilanie oraz przebudowywano cieki i rowy melioracyjne. Na zbiorniku ZB-19 wykonywano wykopy oraz dociążano zbiornik materiałem sypkim o minimalnym ciężarze objętościowy 1,7 T/m3.

 

 

S19 odc. Nisko Płd. – Podgórze o dł. 11,5 km

Wykonawca (Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construcciones S.A.) w ubiegłym tygodniu (50. tydzień budowy) w zakresie branży drogowej kontynuował roboty ziemne oraz prace związane z plantowaniem i umacnianiem skarp i rowów drogowych. Wykonano 250 m3 nasypów i 250 m3 wykopów na trasie głównej. Na MOP II Jeżowe ułożono kolejne 340 mb obrzeży betonowych. Kontynuowano też prace związane ze zbrojeniem i betonowaniem stropu obiektu.

W zakresie branży mostowej, Wykonawca prowadził prace związane z betonowaniem przejścia dolnego dla zwierząt średnich 16APZŚd zlokalizowanego w gminie Nisko oraz przejścia górnego dla zwierząt średnich  24PZŚg w gminie Jeżowe. Na wiadukcie 25WD w ciągu drogi gminnej DG 002301R nad S19 wykonywano montaż desek gzymsowych.

W zakresie branży sanitarnej kontynuowano prace związane z montażem i układaniem sieci kanalizacji deszczowej, a także roboty ziemne związane z humusowaniem skarp zbiornika retencyjnego.

 

 

S19 odc. Podgórze – Kamień o dł. 10,5 km

Wykonawca (Budimex S.A.) w ubiegłym tygodniu (46. tydzień budowy) w zakresie branży drogowej kontynuował roboty ziemne – wykonano 500 m3 nasypów i 500 m3 wykopów drogowych.

W zakresie branży mostowej, Wykonawca prowadził prace związane z budową przejść dla zwierząt małych  zlokalizowanych w gminie Jeżowe oraz w gminie Kamień. Ponadto, rozpoczęto montaż deskowania kolejnych ścianek zaplecznych podpór wiaduktu 31WS nad DP1084R – węzeł Nowa Sarzyna, a także kontynuowano montaż zbrojenia ustroju nośnego przejścia górnego dla zwierząt średnich zlokalizowanego w gminie Kamień.

W zakresie branży sanitarnej kontynuowano prace związane z montażem i układaniem sieci kanalizacji deszczowej, a także rozpoczęto montaż rur drenarskich zbiornika retencyjnego. W zakresie branży elektroenergetycznej kontynuowano prace związane z budową oświetlenia drogowego.

 

 

S19 odc. Kamień – Sokołów Młp. Płn. o dł. 7,9 km

Wykonawca (Budimex S.A.) w ostatnim tygodniu (28. tydzień budowy) w zakresie branży drogowej kontynuował roboty ziemne i porządkowe. Na trasie głównej wykonano ok. 4000 m3 wykopów w gruntach nieskalistych.

W zakresie branży mostowej, Wykonawca kontynuował zbrojenie fundamentów przejścia dla zwierząt średnich zlokalizowanego w gminie Sokołów Małopolski.

W zakresie branży sanitarnej prowadzono montaż i układanie sieci kanalizacji deszczowej, a także kanalizacji sanitarnej w ramach likwidacji kolizji. Kontynuowano też roboty ziemne pod wykop zbiornika retencyjnego.

W zakresie branży elektroenergetycznej ułożono kolejne odcinki kablowej linii zasilającej na węźle Sokołów Małopolski Północ, natomiast w zakresie branży telekomunikacyjnej kontynuowano budowę kanału technologicznego. Wykonawca prowadził też prace związane ze zbrojeniem i betonowaniem fundamentów pod budynek biurowo – socjalny Obwodu Utrzymania Drogowego na terenie węzła Sokołów Małopolski Północ.

 

 

 

Źródło GDDKiA

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Policjantka rozmawiała z uczniami o cyberzagrożeniach

rni24.eu13 maja 2021

Mali Ogrodnicy w Żłobku Miejskim w Rudniku nad Sanem

rni24.eu10 maja 2021

104 urodziny Mieszkanki Bielin

rni24.eu6 maja 2021

Uczeń RCEZ w finale Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego

rni24.eu6 maja 2021

73 000,00 zł dla Samorządowej Szkoły Muzycznej w Jeżowem

rni24.eu6 maja 2021

W niżańskim „Elektryku” odbyła się Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

rni24.eu4 maja 2021
slubowanie

W RCEZ w Nisku powstanie oddział przygotowania wojskowego

rni24.eu29 kwietnia 2021

HSW prezentuje nowe materiały z badań ZSSW-30 – strzelania z ppk SPIKE

rni24.eu29 kwietnia 2021

Wystarczy trzy dni, by przekonać się, że Powiat Niżański jest piękny

rni24.eu29 kwietnia 2021