W Nisku

Zbieraj rachunki do rozliczenia stypendium

Zbieraj rachunki do rozliczenia stypendium

Stypendium w okresie styczeń-czerwiec 2020r.

W związku z wydaniem decyzji zmieniającej co do okresu i wysokości otrzymanego stypendium szkolnego na okres styczeń – czerwiec 2020r. wszyscy wnioskodawcy, którzy otrzymują stypendium szkolne proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Jeżowe, pok. 3 w godz. 7.30-15.30 celem weryfikacji dochodów rodziny. Złożenie oświadczenia jest wymagane w celu kontynuacji świadczenia .Oświadczenie należy składać od 01 lutego 2020r. do 28 lutego 2020.( Prosimy o przedstawienie dochodów osiągniętych w styczniu 2020r.)
Zbieraj rachunki do rozliczenia stypendium
Zgodnie z § 7 pkt. 1 regulaminu pomocy materialnej dla uczniów stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-3 regulaminu może być przekazywane również rodzicom jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat, na podstawie oryginałów (lub poświadczonych za zgodność z oryginałem) rachunków i faktur dotyczących dofinansowanych kosztów zakupów lub opłat. Rachunki te honorowane będą :

a)    przy stypendium od stycznia do czerwca – rachunki z okresu od stycznia do czerwca tegoż roku kalendarzowego.

Pamiętajmy, że uczeń pełnoletni zbiera rachunki wystawione na siebie ,a rodzic na ucznia niepełnoletniego. W przypadku ucznia ,który nabył pełnoletność po złożeniu wniosku w sierpniu lub wrześniu 2019r. honorowane będą rachunki wystawione na rodzica ucznia.

 

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO
1. Podręczniki, zeszyty, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne;
2. Tornister/plecak szkolny;
3.  Ubiór sportowy:
a. spodenki i koszulka gimnastyczna
b. dresy kompletne lub spodnie i bluza sportowa
c. obuwie sportowe/ trampki;
d. kurtka sportowa / (2szt.  na dziecko na semestr)
4. Zakup artykułów szkolnych (np. zeszyty, bloki,  długopisy, pióra, ołówki, gumki, flamastry,    kredki, farby, klej, papier kolorowy, nożyczki, taśma klejąca, linijka, cyrkiel, kalkulator, itp.);
5. Zakup stroju ochronnego na praktyki;
6. Zakup przyborów do nauki zawodu lub odbycia praktyk niezbędnych w procesie edukacji;
7. Zwrot kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np. sportowe, muzyczne, językowe, kółka tematyczne)– wymagane zaświadczenie potwierdzające udział ucznia w w/w zajęciach wystawione przez organizatora zajęć;
8. Zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej, o ile wiąże się w sposób oczywisty i bezpośredni z udziałem w treningach w klubie sportowym;
9. Zakup określonego sprzętu muzycznego (po dołączeniu zaświadczenia ze szkoły muzycznej, potwierdzającego uczęszczanie ucznia na zajęcia);
10. Refundacja biletów miesięcznych
11. Zakup tabletu, komputera (stacjonarny, laptop, notebook), pendrive, programów edukacyjnych, oprogramowania, części do komputera (np. monitor, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, myszka, klawiatura, listwa, również papier do drukarki, tusz/toner, inne niezbędne do właściwego wykorzystania sprzętu komputerowego), naprawa i montaż sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych;
12. Zakup biurka do nauki, krzesła oraz lampki na biurko,;
13. Zwrot kosztów za korzystanie z domowego Internetu
14. Inne wydatki nie wymienione powyżej, niezbędne w procesie edukacyjnym ucznia– uzgodnione i zaakceptowane przez organ realizujący stypendia szkolne.

UWAGA!
faktury i rachunki powinny być imienne, wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia przyjmowane będą wyłącznie oryginały faktur i rachunków, ważne aby na wystawionej fakturze lub rachunku, np. na spodnie i obuwie, artykuł w nazwie miał adnotację „sportowe” lub „szkolne”(w przypadku niepełnej nazwy towaru wymagana jest odręczna adnotacja sprzedawcy z pieczątką sklepu i imienną pieczątką sprzedawcy – o ile posiada – oraz jego czytelnym podpisem na odwrocie faktury), odbierając fakturę lub rachunek należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury w tym na nazwisko, adres zamieszkania, datę sprzedaży oraz nazwę zakupionego artykułu.

NIE BĘDĄ REFUNDOWANE WYDATKI O CHARAKTERZE NIEEDUKACYJNYM:
(bielizna, skarpety, pantofle, rajstopy, sandały, swetry, spodnie jeansowe, spinki, gumki, pościel itp)

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Podziękowanie dla niżańskich funkcjonariuszy

rni24.eu27 października 2021

Seniorze nie daj się oszukać! Spotkanie z policjantami w klubie seniora

rni24.eu27 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021