W Nisku

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Nisku o odwołaniu wokand

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Nisku o odwołaniu wokand

W związku z zamknięciem m.in. przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i bibliotek w obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Nisku oraz komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego, kierując się potrzebą ochrony zdrowia i życia pracowników oraz petentów, koniecznością zapewnienia realizacji pracy w zakresie spraw najistotniejszych z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwości, podstawowych praw i wolności obywatelskich oraz prawem do rzetelnego procesu, które obejmuje również prawo do czytelnych i jednoznacznych informacji odnośnie biegu postępowania sądowego

na podstawie: art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2; art. 22 § 1 w związku z art. 9a § 1
w związku z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych; § 34 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych i  art. 207 § 2 Kodeksu pracy, polecam

Przewodniczącym Wydziałów Sądu Rejonowego w Nisku odwołanie rozpraw i posiedzeń jawnych mających odbyć się w okresie od 12 marca 2020 r. do 13 marca 2020 r. z jednoczesnym wyznaczeniem nowych ich terminów oraz podejmowanie czynności w tych sprawach jedynie na posiedzeniach niejawnych (jeśli proceduralnie jest to możliwe),

za wyjątkiem:

  1. spraw karnych w przedmiocie zastosowania bądź uchylenia lub zmiany tymczasowego aresztowania na etapie postępowania przygotowawczego,
  2. spraw karnych, w których oskarżony pozbawiony jest wolności (chyba, że zmiana terminu rozprawy nie wpłynie na czas trwania tymczasowego aresztowania),
  3. spraw karnych w przedmiocie stosowania środka zabezpieczającego,
  4. spraw rodzinnych, opiekuńczych i z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, takich jak: objęte dyżurem psychiatrycznym, rozstrzygnięcia natychmiastowe w przedmiocie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej lub instytucjonalnych formach opieki, sprawy rodzinne do których angażowane są konwoje policyjne, sprawy dotyczące schronisk nieletnich, dotyczące postępowania w przedmiocie ewentualnego umieszczenia małoletnich cudzoziemców w odpowiednim ośrodku, wysłuchania małoletnich w niebieskim pokoju, tzw. urlopowania dzieci, dotyczących zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego dzieci.

W związku ze zmieniającą się sytuacją, w razie potrzeby Prezes Sądu Rejonowego
w Nisku wyda kolejne zarządzenia dotyczące okresu od 16 marca 2020 r.

Prezes Sądu Rejonowego

Anna Lipiarz

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Park Miejski w Nisku zyska nowe oblicze

rni24.eu5 czerwca 2020

Baseny i pływalnie znów mogą działać. Sprawdź, dlaczego warto z nich korzystać

rni24.eu5 czerwca 2020

Planowane wyłączenia prądu

rni24.eu5 czerwca 2020

W Jarocinie zostanie otworzony punkt przyjęć dzielnicowego

rni24.eu5 czerwca 2020

Niżańskie Forum Rozwoju Lokalnego – weź udział w dyskusji

rni24.eu4 czerwca 2020

4 czerwca – Dzień Wolności i Praw Obywatelskich

rni24.eu4 czerwca 2020

Zmarł wieloletni samorządowiec Śp. Jan Oleksak

rni24.eu4 czerwca 2020

Świadkowie zatrzymali pijanego kierowce

rni24.eu3 czerwca 2020

Nowa sala gimnastyczna w trakcie odbioru

rni24.eu2 czerwca 2020