W Nisku

Zadbają o bezdomne zwierzęta

Zadbają o bezdomne zwierzęta

29 tys. zł – tyle w 2017 roku gmina Nisko przeznaczy na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie zjawisku bezdomności.

Samorząd Niska co roku podejmuje stosowane uchwały i zabezpiecza środki na pomoc dla zwierząt. Wszytko po to by zapewnić im opiekę, a mieszkańcom gminy bezpieczeństwo. To także działania mające na celu utrzymanie czystości i porządku, bezpieczeństwo zwierząt gospodarskich i wolno żyjących oraz edukację mieszkańców w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli.

3 tys. zł z programu przeznaczono na opiekę nad wolno żyjącymi kotami, ich sterylizację lub kastrację. 10 tys. zł zostało przeznaczone na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych. Blisko 5 tys. zł zabezpieczono na wyłapywanie, transport i miejsce w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Na opiekę zwierząt gospodarskich przeznaczono 600 zł, natomiast na pozostałe zadania realizowane w ramach programu ponad 10 tys. zł.

Gmina tworząc program zapewnia tym samym miejsce zwierzętom w schronisku, dokarmianie wolno żyjącym kotom, odławianie bezdomnych zwierząt, sterylizację lub kastracje zwierząt przekazanych do schroniska, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, zapobieganie zachorowaniom na wściekliznę oraz inne choroby odzwierzęce, a także zapewnienie całodobowej opieki weterynarza w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Wyłapane bezdomne zwierzęta będą przewożone do schroniska w Sigiełkach w gminie Krzeszów, gdzie będą przebywać do czasu znalezienia nowego domu. W przypadku gdy zwierze pogryzie człowieka, pies zostanie poddany 15-dniowej kwarantannie. Koty mają być dokarmiane w miejscu przebywania. Gmina będzie pokrywała wszystkie koszty związane z uśpieniem nieuleczalnie chorych, bezdomnych zwierząt oraz ślepych miotów.

Samorząd w dalszym ciągu będzie prowadził rejestr psów posiadających właścicieli. Program podobnie jak ubiegłym roku, koordynuje Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej niżańskiego magistratu.

Małgorzata Petecka

3 komentarze

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Rudnik nad Sanem miejscem tegorocznych Dożynek Powiatowych

rni24.eu23 lipca 2021

Rozmowy o budowie ścieżki pieszo-rowerowej Nisko-Nowsielec

rni24.eu23 lipca 2021

Brzegi rzeki San połączone dwiema nitkami mostu powstającego w ramach budowy S19

rni24.eu20 lipca 2021

„Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021”

rni24.eu20 lipca 2021

VI edycja biegu „Nisko na piątkę” i XI edycja „Niżańskich regat”

rni24.eu16 lipca 2021

Wielkie Otwarcie Zalewu Podwolina w Nisku

rni24.eu15 lipca 2021

Nisko na ścieżce dynamicznego rozwoju – Fundusze Norweskie

rni24.eu15 lipca 2021

Będzie nowa droga pomiędzy ulicami Reymonta i Głowackiego

rni24.eu9 lipca 2021

Niżańskie Centrum Kultury “Sokół” zaprasza na wieczór wspomnień

rni24.eu8 lipca 2021