W Nisku

Za tydzień rusza rekrutacja do niżańskich przedszkoli i zerówek

Za tydzień rusza rekrutacja do niżańskich przedszkoli i zerówek

Gmina Nisko przedstawiła zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do placówek wychowawczych. Od 3 kwietnia rodzice mogą składać wnioski o przyjęcia do przedszkola lub zerówki, nabór będzie trwał do 14 kwietnia. 5 mają będą znane wyniki rekrutacji.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2011-2015 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym zostało odroczone spełnienie obowiązku szkolnego. Rekrutacja do przedszkoli i zerówek przebiega etapowo. W pierwszym etapie pod uwagę brane są kryteria ustawowe. W przypadku gdy kandydaci otrzymają jednakową liczbę punktów lub jeśli placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, brane są pod uwagę kryteria organu prowadzącego przedszkole lub zerówkę. Na ostatniej sesji rady miejskiej radni podjęli decyzję o wprowadzeniu kryteriów, które są odpowiednio punktowane.

-Mamy w dalszym ciągu małą liczbę miejsc w przedszkolach. Wychodzimy z założenia, że lepiej, jeżeli do przedszkola uczęszczają dzieci trzyletnie i czteroletnie, te dzieci otrzymały dużą punktację przy rekrutacji. Natomiast dzieci sześcioletnie stosunkowo mniejszą. Wydaje nam się zasadnym, żeby sześciolatki mogły uczęszczać do oddziałów przedszkolnych, do zerówek – mówiła Alicja Krawiec, dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Nisku.

Kryteria rady miejskiej podlegają odpowiedniej punktacji. Najwięcej punktów, bo 45, otrzyma dziecko, którego rodzice oboje pracują lub studiują w systemie stacjonarnym, następnie 20 punktów otrzyma czterolatek lub trzylatek, 15 punktów otrzyma pięciolatek, po 5 punktów otrzyma sześciolatek lub dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje uczęszczanie lub ubiega się o przyjęcie do przedszkola. Dziecko może otrzymać również maksymalnie 10 punktów, po 2 za zadeklarowaną godzinę pobytu w przedszkolu ponad podstawę programową.

Gmina wprowadziła także przyznawanie punktów w naborze do oddziałów przedszkolnych przy szkołach. Najwięcej punktów, bo 50, otrzyma sześciolatek, który mieszka w obwodzie szkoły, 30 punktów pięciolatek, który mieszka w obwodzie szkoły. Natomiast po 10 punktów otrzyma sześciolatek spoza okręgu szkoły oraz dziecko, którego rodzeństwo uczy się w szkole.

W gminie Nisko działają dwa publiczne przedszkola oraz siedem oddziałów szkolnych w szkołach: PSP nr 1 w Nisku, PSP nr 4 w Nisku, PSP nr 6 w Nisku, ZS nr 2 w Nisku, ZS nr 3 w Nisku, ZS w Zarzeczu, ZS w Nowosielcu.

Małgorzata Petecka

2 komentarze

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Informacja z obrad nadzwyczajnej XXXIV Sesji Rady Powiatu

rni24.eu29 lipca 2021

Niżański festiwal kultury łowieckiej

rni24.eu29 lipca 2021

Rudnik nad Sanem miejscem tegorocznych Dożynek Powiatowych

rni24.eu23 lipca 2021

Rozmowy o budowie ścieżki pieszo-rowerowej Nisko-Nowsielec

rni24.eu23 lipca 2021

Brzegi rzeki San połączone dwiema nitkami mostu powstającego w ramach budowy S19

rni24.eu20 lipca 2021

„Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021”

rni24.eu20 lipca 2021

VI edycja biegu „Nisko na piątkę” i XI edycja „Niżańskich regat”

rni24.eu16 lipca 2021

Wielkie Otwarcie Zalewu Podwolina w Nisku

rni24.eu15 lipca 2021

Nisko na ścieżce dynamicznego rozwoju – Fundusze Norweskie

rni24.eu15 lipca 2021