W Nisku

Z jakich form pomocy skorzystali bezrobotni?

Z jakich form pomocy skorzystali bezrobotni?

3139 osób bezrobotnych podjęło pracę w ubiegłym roku, ponad 471 rozpoczęło staż, 109 podjęło prace społecznie użyteczne, a 303 brały udział w działaniach aktywizacyjnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku przedstawił sprawozdanie z działalności za ubiegły rok. Pracę podjęło 3139 osób, z czego 894 osoby skierowano do tzw. pracy subsydiowanej, czyli takich jak prace interwencyjnych, roboty publiczne, doposażone miejsca pracy, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej.
Do niżańskiego urzędu pracy wpłynęło 1419 ofert, które dotyczyły 1694 miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. 265 z nich dotyczyło pracy niesubsydiowanej. Wydano na nie 116 skierowań, z których skorzystało 17 osób. Osoby bezrobotne mogły skorzystać także z ofert pracy, które nadesłały inne urzędy, a było ich 486.
Urząd Pracy w Nisku oferował usługę poradnictwa zawodowego, z której skorzystało 1127 osób, w tym najwięcej z informacji indywidualnej, 445 osób. Wydano 7 decyzji o sfinansowaniu kosztów studiów podyplomowych osób bezrobotnych, z czego 6 osób podjęło pracę w trakcie nauki. Do urzędu wpłynęło 37 wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, pozytywnie rozpatrzono 28 wniosków, na przeszkolenie 154 osób. Pracodawcy otrzymali łącznie blisko 95 tys. zł na ten cel.

Na wykonanie prac interwencyjnych podpisano 253 umowy z pracodawcami, z których skorzystało 309 osób. Na ten cel wydano blisko 1,6 mln zł. Z kolei na roboty publiczne przeznaczono ponad 840 tys. zł. Skierowano do nich 103 osoby, z których 50 stanowiły osoby długotrwale bezrobotne. Ze szkoleń w ubiegłym roku skorzystało 112 osób, koszty jakie poniósł urząd pracy to ponad 330 tys. zł.

Osoby bezrobotne skorzystały także z bonów szkoleniowych, stażowych, zatrudnieniowych czy na zasiedlenie. Z pierwszej formy skorzystały 33 osoby, które ukończyły łącznie 62 szkolenia. Z bonów stażowych skorzystały 41 osoby, tylko jedna osoba podpisała umowę o realizację bonu zatrudnieniowego, natomiast 52 osoby zdecydowały się na bon na zasiedlenie. Na realizację tych form pomocy przeznaczono ponad 900 tys. zł.

Niżański urząd pracy zrefundował koszty doposażenia 81 stanowisk pracy. Na refundację wydano 1,6 mln zł. Na prace społecznie użytkowe skierowano 109 osób, a wydatki wyniosły ponad 95 tys. zł. Dofinansowane równie wynagrodzenia dla osób po 50 roku życia. Z tej formy pomocy skorzystało 27 osób, a wydatki wyniosły blisko 300 tys. zł.

Małgorzata Petecka

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Nisku

Więcej w W Nisku

“Powiat Niżański Zimą” – rozstrzygnięcie konkursu

rni24.eu5 marca 2021

Na tej ulicy spodziewaj się częstych kontroli drogowych

rni24.eu5 marca 2021

Zaginął urzędnik gminy Ulanów-Bartek Pucko

rni24.eu4 marca 2021

Atrakcyjna oferta sklepu rowerowego TIP-TOP Raty 0 %

rni24.eu1 marca 2021

Bezpłatny kurs komputerowy dla Mieszkańców Gminy i Miasta Nisko

rni24.eu1 marca 2021

Huta Stalowa Wola na rzecz walki z Covid-19

rni24.eu1 marca 2021

Niżańskie Centrum Kultury “Sokół” zaprasza na wystawę

rni24.eu1 marca 2021

Fundusze Europejskie po godzinach. Aktywna Mama.

rni24.eu26 lutego 2021
zbiórka

OSP zebrało datki dla rodziny z Kurzyny Małej

rni24.eu25 lutego 2021