W Nisku

Wypalając trawy , nie użyźnisz gleby

Wypalając trawy , nie użyźnisz gleby

W związku z nasilającymi się w ostatnim czasie przypadkami wypalania traw informuje się wszystkich Mieszkańców Gminy Jeżowe o bezwzględnym zakazie wypalania traw na nieruchomościach gruntowych oraz o konsekwencjach prawnych w przypadku stwierdzenia wypalania traw.

Wiele osób wypala trawy tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych i niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Wiele zwierząt nie mając możliwości ucieczki pali się żywcem. Do atmosfery przedostają się związki chemiczne będące truciznami dla ludzi jak i zwierząt. Dym z wypalanych pozostałości roślinnych często utrudnia poruszanie się kierowcom po drogach i może być przyczyną wielu wypadków. Należy wyraźnie podkreślić, że wypalanie traw, łąk, nieużytków i pozostałości roślinnych jest zabronione i w myśl obowiązującego prawa uznawane jest za wykroczenie, a gdy skutki są poważniejsze – czyn taki traktuje się jako przestępstwo.

 

Przepisy prawne o zakazie wypalania traw, lasów, łąk i pozostałości roślinnych oraz przewidywanych karach za ich nieprzestrzeganie:

  1. Zgodnie z art. 124 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, pasów kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów
  2. Zgodnie z art. 131 pkt 12 ww. Ustawy o ochronie przyrody – za nieprzestrzeganie zakazu wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów grozi kara aresztu albo grzywny (grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5 000 złotych – zgodnie z art. 24 § 1 Kodeksu wykroczeń)
  3. Zgodnie z art. 30 ust. 3 pkt 3 Ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach – w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, w szczególności wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych
  4. Zgodnie z rozdziałem 10 § 43 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej, budynków innych obiektów budowlanych i terenów – wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione
  5. Zgodnie z art. 82 § 4 Kodeksu wykroczeń – kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany (grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000zł zgodnie z art. 24 § 1 Kodeksu wykroczeń)
  6. Zgodnie z art. 163 § 1 pkt 1 Ustawy  z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny – kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru – podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10

 

Źródło Gmina Jeżowe

Zobacz Komentarze (1)

1 Komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Uczeń RCEZ w finale Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego

rni24.eu6 maja 2021

W niżańskim „Elektryku” odbyła się Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

rni24.eu4 maja 2021

Uroczystość przekazania obowiązków nowemu dyrektorowi NCK “Sokół”

rni24.eu4 maja 2021

Policjanci podsumowali majowy weekend

rni24.eu4 maja 2021

Podziękowanie dla krótkofalowców

rni24.eu29 kwietnia 2021

Mistrzostwa Polski Pumptrack i Puchar Polski BMX

rni24.eu29 kwietnia 2021
slubowanie

W RCEZ w Nisku powstanie oddział przygotowania wojskowego

rni24.eu29 kwietnia 2021

HSW prezentuje nowe materiały z badań ZSSW-30 – strzelania z ppk SPIKE

rni24.eu29 kwietnia 2021

Wystarczy trzy dni, by przekonać się, że Powiat Niżański jest piękny

rni24.eu29 kwietnia 2021