W Nisku

Weterani pojadą bez biletu

Weterani pojadą bez biletu

Weterani i weterani poszkodowani Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uczestniczyli w misjach poza granicami państwa będą mogli jeździć za darmo autobusami komunikacji miejskiej w Stalowej Woli.  

Podczas dzisiejszej sesji rady miasta radni podjęli uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do zwolnień i ulg, sposobu ustalania opłaty dodatkowej i manipulacyjnej w komunikacji miejskiej w Stalowej Woli realizowanej na obszarze Gminy Stalowa Wola oraz Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Gminy, które są w porozumieniu to: Pysznica, Zaleszany, Nisko, Radomyśl nad Sanem.
Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, wniosek w tej sprawie wpłynął do gminy Stalowa Wola
od dowództwa 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława
Boruty–Spiechowicza w Rzeszowie.
Dokumentem uprawniającym do bezpłatnych przejazdów będzie legitymacja weterana lub legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z dowodem osobistym.
Z ulgi tej będą mogli korzystać weterani niezależnie od swojego miejsca zamieszkania. Wynika to z z faktu braku możliwości weryfikacji miejsca zamieszkania osób korzystających z bezpłatnych przejazdów. To dlatego, że z obecne wzory legitymacji oraz dowodów osobistych nie zawierają informacji o miejscu zamieszkania. Samorząd zakłada, że korzystanie z tego przywileju przez innych mieszkańców nie zwiększy znacząco kwoty jaka jest zakładana z tytułu ulg.
Szacunkowy koszt wprowadzenia takich przejazdów to 32 400 zł na rok, przy założeniu, że na terenie misa mieszka około  30 weteranów.

Ponadto z bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Stalowej Woli mogą korzystać:
– dzieci do momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
– dzieci, które mają Kartę Dużej Rodziny,
– dzieci, które nie ukończyły 16. roku życia, dotknięte inwalidztwem i niepełnosprawne oraz towarzyszący im podczas przejazdu opiekunowie,
– uczniowie lub studenci, którzy ukończyli 16. rok  życia, a nie ukończyli 24. roku życia, dotknięte inwalidztwem i niepełnosprawne oraz ich opiekunowie,
– rodzice lub opiekunowie prawni, dziadkowie i rodzeństwo dzieci niepełnosprawnych, którzy towarzyszą im w drodze do szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacji itp.,
– emeryci i renciści po 60. rok życia oraz osoby pobierające świadczenie przedemerytalne, które ukończyły 55. rok życia, , będący mieszkańcami Gminy Stalowa Wola,
– osoby, które ukończyły 70. rok życia,
– osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz towarzyszący im podczas przejazdu opiekun
– osoby stale lub długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego oraz towarzyszący im podczas przejazdu opiekun,
– osoby całkowicie niezdolne do służby, pracy i samodzielnej egzystencji (dot. służb mundurowych)oraz towarzyszący im podczas przejazdu opiekun,
– ociemniali o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i ich przewodnicy,
– inwalidzi wojenni i wojskowi oraz ich opiekunowie towarzyszący w podróży,
– honorowi dawcy krwi, którzy oddali, co najmniej 12 litrów krwi – kobiety lub 18 litrów krwi – mężczyźni,
– dawcy przeszczepu,
– osoby z tytułami  „Zasłużony dla Miasta Stalowa Wola” lub „Honorowy Obywatel Miasta Stalowa Wola”,
– umundurowani funkcjonariusze policji w trakcie pełnienia obowiązków służbowych,
– pasażerowie w Europejskim Dniu bez Samochodu (tj. 22.09),
– posłowie i senatorowie.

Joanna Piechuta

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w W Nisku

Fundusze Europejskie po godzinach. Aktywna Mama.

rni24.eu26 lutego 2021
zbiórka

OSP zebrało datki dla rodziny z Kurzyny Małej

rni24.eu25 lutego 2021

Prosty język w urzędzie – wsparcie dla mieszkańca i urzędnika

rni24.eu24 lutego 2021

Aktywny Samorząd – nabór 2021

rni24.eu24 lutego 2021

Jest praca. Iwamet rekrutuje.

rni24.eu22 lutego 2021

Serce czeka na nakrętki

rni24.eu18 lutego 2021

Podkarpacie- Słowacja zamknęła część przejść granicznych

rni24.eu16 lutego 2021

Policjanci poszukują zaginionego

rni24.eu15 lutego 2021

Voster ATS Team w gotowości do nowego sezonu

rni24.eu12 lutego 2021