W Nisku

W niżańskich szkołach jest coraz mniej uczniów

W niżańskich szkołach jest coraz mniej uczniów

W roku szkolnym 2016/2017 do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nisko, uczęszczało 1132 uczniów, to o 71 mniej niż w ubiegłym roku szkolnym. 1088 z nich uczyło się w szkołach publicznych, a 44 uczniów w szkołach niepublicznych. Podobnie jest z gimnazjami, gdzie również liczba uczniów w tych szkołach nieco spadła. W poprzednim roku szkolnym, naukę pobierało tam 536 uczniów, to o 38 mniej niż w ubiegłym roku.

Do przedszkoli, w trakcie roku szkolnego 2016-2017 uczęszczało średnio 377 dzieci, w tym do przedszkola prowadzonego przez gminę 125 dzieci i do przedszkoli niepublicznych 252 maluchów. W oddziałach przedszkolnych, funkcjonujących przy szkołach podstawowych uczyło się 212 dzieci, w tym 195 uczęszczało do szkół publicznych, a 17 do szkoły niepublicznej.

Jak zauważamy, w odniesieniu do lat poprzednich systematycznie maleje liczba uczniów w oddziałach. Liczebność uczniów w poszczególnych placówkach jest zróżnicowana i wynika z demografii. W celu poprawy efektywności wydatkowania środków na zadania oświatowe w szkołach o małej liczebności prowadzone są zajęcia w oddziałach łączonych.

Jeżeli chodzi o nauczycieli, to z przedstawionych informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Nisko wynika także, że w niżańskich placówkach zatrudnionych było 225 nauczycieli, 158 z nich zatrudnionych zostało w pełnym wymiarze czasu pracy, a 67 na etacie niepełnym. W podziale na stopień zawodowy nauczycieli, w szkołach uczyło 4 stażystów, 14 z nich było nauczycielami kontraktowymi, 40 mianowanymi, a 167 dyplomowanymi. Awans zawodowy uzyskał 1 nauczyciel na stopień nauczyciela kontraktowego, 2 nauczycieli na stopień mianowanego i 3 na stopień nauczyciela dyplomowanego. 4 nauczycieli przeszło na emeryturę. W placówkach zatrudnianych było 74 pracowników administracji i obsługi.

Podsumowując, w roku szkolnym 2016/1017 gmina Nisko prowadziła jedno przedszkole, 7 szkół podstawowych i 5 gimnazjów. W tym także, 4 szkoły podstawowe i 4 gimnazja w zespołach szkół. Ponadto na terenie gminy działa 5 placówek niepublicznych.

Agata Piotrowska

Zobacz Komentarze (1)

1 Komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Fundusze Europejskie po godzinach. Aktywna Mama.

rni24.eu26 lutego 2021
zbiórka

OSP zebrało datki dla rodziny z Kurzyny Małej

rni24.eu25 lutego 2021

Prosty język w urzędzie – wsparcie dla mieszkańca i urzędnika

rni24.eu24 lutego 2021

Aktywny Samorząd – nabór 2021

rni24.eu24 lutego 2021

Jest praca. Iwamet rekrutuje.

rni24.eu22 lutego 2021

Serce czeka na nakrętki

rni24.eu18 lutego 2021

Podkarpacie- Słowacja zamknęła część przejść granicznych

rni24.eu16 lutego 2021

Policjanci poszukują zaginionego

rni24.eu15 lutego 2021

Voster ATS Team w gotowości do nowego sezonu

rni24.eu12 lutego 2021