W Nisku

W Nisku walczą z uzależnieniami

W Nisku walczą z uzależnieniami

Ponad 430 tys. zł wydano w ubiegłym roku na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a 10 tys. zł na przeciwdziałanie narkomanii.

Na ostatniej sesji rady miasta w Nisku przedstawiono sprawozdanie z realizacji tych programów. Realizowały je wspólnie takie jednostki jak gmina, szkoły i przedszkola, placówki służby zdrowia, policja, sąd, kuratorzy. Wdrożono szereg programów edukacyjnych w placówkach oświatowych, stworzono punkty gdzie można uzyskać pomoc oraz promowano zdrowy styl życia poprzez sport, bezpłatne badania czy nowe place zabaw.
– Zwiększyliśmy dostępność do pomocy terapeutycznej, psychologicznej i prawnej. Organizowaliśmy różne formy zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek zimowy i letni. Zorganizowane zostały m. in. olimpiada sportowa dla przedszkolaków, turniej wiedzy pożarniczej, targi edukacyjne, rajd rowerowy.

Prowadzimy działania, które mają zwiększyć świadomość mieszkańców jak duży problem stanowi alkohol oraz jak sobie z nim radzić – mówiła Teresa Sułkowska, wiceburmistrz Niska.
W 2015 roku na leczenie odwykowe skierowano 13 osób z gminy Nisko, zaś 82 udzielono pomocy poprzez zajęcia terapeutyczne. Wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty”, która jest podejmowana i prowadzona, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie o przemoc w rodzinie. Zgłoszono 82 przypadki, a kartę przyznano w 49 rodzinach. Ośrodek Pomocy Społecznej opiekuje się osobami, które mogą są dotknięte przemocą, zaś policja sprawuje nadzór nad tymi, którzy przemoc stosują.

Gmina Nisko w ubiegłym roku uchwaliła, że na jej terenie może działać maksymalnie 80 punktów, gdzie sprzedawane są napoje alkoholowe do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz maksymalnie 40 punktów sprzedaży gdzie alkohol spożywa się na miejscu. Obecnie na terenie gminy działają 62 sklepów oraz 57 placówek, gdzie alkohol jest dostępny. Wpływy z wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły ponad 400 tys. zł.
Gmina nadal będzie inicjować i prowadzić działania, które zapoznają mieszkańców z problemem uzależnień i przemocy. Do dzieci i młodzieży będą kierowane programy edukacyjne, uczące mówić „Nie” używkom oraz zajęcia sportowo – rekreacyjne.

Małgorzata Petecka

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Podziękowanie dla niżańskich funkcjonariuszy

rni24.eu27 października 2021

Seniorze nie daj się oszukać! Spotkanie z policjantami w klubie seniora

rni24.eu27 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021