W Nisku

W Nisku walczą z uzależnieniami

W Nisku walczą z uzależnieniami

Ponad 430 tys. zł wydano w ubiegłym roku na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a 10 tys. zł na przeciwdziałanie narkomanii.

Na ostatniej sesji rady miasta w Nisku przedstawiono sprawozdanie z realizacji tych programów. Realizowały je wspólnie takie jednostki jak gmina, szkoły i przedszkola, placówki służby zdrowia, policja, sąd, kuratorzy. Wdrożono szereg programów edukacyjnych w placówkach oświatowych, stworzono punkty gdzie można uzyskać pomoc oraz promowano zdrowy styl życia poprzez sport, bezpłatne badania czy nowe place zabaw.
– Zwiększyliśmy dostępność do pomocy terapeutycznej, psychologicznej i prawnej. Organizowaliśmy różne formy zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek zimowy i letni. Zorganizowane zostały m. in. olimpiada sportowa dla przedszkolaków, turniej wiedzy pożarniczej, targi edukacyjne, rajd rowerowy.

Prowadzimy działania, które mają zwiększyć świadomość mieszkańców jak duży problem stanowi alkohol oraz jak sobie z nim radzić – mówiła Teresa Sułkowska, wiceburmistrz Niska.
W 2015 roku na leczenie odwykowe skierowano 13 osób z gminy Nisko, zaś 82 udzielono pomocy poprzez zajęcia terapeutyczne. Wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty”, która jest podejmowana i prowadzona, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie o przemoc w rodzinie. Zgłoszono 82 przypadki, a kartę przyznano w 49 rodzinach. Ośrodek Pomocy Społecznej opiekuje się osobami, które mogą są dotknięte przemocą, zaś policja sprawuje nadzór nad tymi, którzy przemoc stosują.

Gmina Nisko w ubiegłym roku uchwaliła, że na jej terenie może działać maksymalnie 80 punktów, gdzie sprzedawane są napoje alkoholowe do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz maksymalnie 40 punktów sprzedaży gdzie alkohol spożywa się na miejscu. Obecnie na terenie gminy działają 62 sklepów oraz 57 placówek, gdzie alkohol jest dostępny. Wpływy z wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły ponad 400 tys. zł.
Gmina nadal będzie inicjować i prowadzić działania, które zapoznają mieszkańców z problemem uzależnień i przemocy. Do dzieci i młodzieży będą kierowane programy edukacyjne, uczące mówić „Nie” używkom oraz zajęcia sportowo – rekreacyjne.

Małgorzata Petecka

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

nck

„Nie lękajcie się być świętymi” w NCK Nisko

rni24.eu13 października 2021

Umowa na budowę kanalizacji w Nowej Wsi już podpisana

rni24.eu12 października 2021

Do skradzionej betoniarki dotarli po śladach kół

rni24.eu8 października 2021

Spotkanie II z cyklu Wieki niezupełnie ciemne

rni24.eu8 października 2021

Voster ATS Team na Circuit des Ardennes

rni24.eu7 października 2021

Odbyła się gra edukacyjna „Niepodległa w sercach, konstytucja marcowa”

rni24.eu6 października 2021

Mistrz Olimpijski otworzył halę sportowa w Nisku

rni24.eu5 października 2021

Zakończenie sporu sądowego z byłym pracownikiem Spółki

rni24.eu4 października 2021

Policyjne działania „Motocykl”

rni24.eu4 października 2021