W Nisku

W Nisku szukają nowych strażaków

W Nisku szukają nowych strażaków

Dwa etaty czekają na osoby, zainteresowane służbą w Komendzie Powiatowej, Państwowej Straży Pożarnej w Nisku. Został ogłoszony już nabór do przygotowawczej służby w niżańskiej placówce. Kandydaci mają czas do 4 kwietnia na składanie swoich aplikacji.  

O stanowisko stażysty w służbie przygotowawczej mogą ubiegać się kandydaci, którzy: posiadają obywatelstwo polskie, nie są karani, korzystają z pełni praw publicznych, posiadają co najmniej wykształcenie średnie, zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby oraz uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Ponadto powinni mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub być przeniesionym do rezerwy bez odbycia tej służby, bądź też być zwolnionym od obowiązku służby wojskowej.

Kandydaci na strażaka są zobowiązani przedłożyć m. in: podanie o przyjęcie do służby w PSP, życiorys, kserokopie, świadectwa pracy, dokument potwierdzający posiadane wykształcenie, obywatelstwo polskie, a także książeczkę wojskową z danymi osobowymi kandydata.

Postępowanie kwalifikacyjne będzie toczyć się w sześciu etapach. Na początku komisja rekrutacyjna oceni złożone dokumenty. Dodatkowe punkty będzie można zdobyć m. in dzięki posiadanym uprawnieniom do obsługi i eksploatacji podestów ruchomych przejezdnych samojezdnych lub uprawnieniom do kierowania małym statkiem lub łodzią o napędzie mechanicznym.

Kolejny etap to test sprawności fizycznej, na który składa się m. in próba wydolnościowa, bieg na 50 m, bieg na 1000 m czy pociąganie na drążku. Przyszli strażacy będę musieli wykazać się również umiejętnością pływania. Jeżeli kandydat przepłynie 50 m dowolnym stylem w czasie nie dłuższym niż 60 sekund, sprawdzian uznaje się za zaliczony.

Ostatnie dwa etapy rekrutacji to rozmowa kwalifikacyjna oraz sprawdzian lęku wysokości. Na tym etapie kandydat musi m. in samodzielnie wyjść na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątek 75 stopni, a później z niej zejść.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach podpisanych imieniem i nazwiskiem z dopiskiem „Nabór do służby”, osobiście w sekretariacie PSP w Nisku, lub też listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, ul. Nowa 42, 37-400 Nisko, do 4 kwietnia , do godz. 15.00.

Agata Piotrowska

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Fundusze Europejskie po godzinach. Aktywna Mama.

rni24.eu26 lutego 2021
zbiórka

OSP zebrało datki dla rodziny z Kurzyny Małej

rni24.eu25 lutego 2021

Prosty język w urzędzie – wsparcie dla mieszkańca i urzędnika

rni24.eu24 lutego 2021

Aktywny Samorząd – nabór 2021

rni24.eu24 lutego 2021

Jest praca. Iwamet rekrutuje.

rni24.eu22 lutego 2021

Serce czeka na nakrętki

rni24.eu18 lutego 2021

Podkarpacie- Słowacja zamknęła część przejść granicznych

rni24.eu16 lutego 2021

Policjanci poszukują zaginionego

rni24.eu15 lutego 2021

Voster ATS Team w gotowości do nowego sezonu

rni24.eu12 lutego 2021