W Nisku

W budżecie nie ma środków dla “Arki”

W budżecie nie ma środków dla “Arki”

Połowę pieniędzy, która jest przeznaczona na świąteczny wystrój miasta można przeznaczyć dla Katolickiego Domu Kultury „Arka”. W tym roku ustroimy miasto za mniejszą kwotę, przez co wspomożemy „Arkę” – takie rozwiązanie zaproponowała podczas wczorajszej sesji rady miasta Niska radna Gabriela Karnat, podczas dokonywania zmian w budżecie.

Sytuacja finansowa KDK „Arka” wciąż nie jest stabilna. Pracownicy, rodzice i dzieci które tam tańczą, z zaangażowaniem walczą o zespół prosząc gminę o współfinansowanie. Podczas podejmowania uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2017, padła propozycja, aby przekazać część pieniędzy z iluminacji świątecznych dla „Arki”. Głos w tej sprawie zabierali również radni Anna Stępień, Błażej Borowiec oraz Bogusław Lechociński. Na sesji obecni byli także pracownicy KDK „Arka”.

Jednak, jak się później okazało rozwiązanie które zaproponowała radna Karnat, wobec opinii radcy było bezzasadne. Wniosek w tej sprawie został oddalony.

Jak podkreślała skarbnik gminy Maria Nabrzeska, z wolnych środków budżetowych nie można przeznaczać pieniędzy na dotacje dla organizacji pozarządowych. – Decyzja należy do państwa, ale w tej sytuacji trzeba wybrać, czy niezapłacone ZUS-y w szkołach czy finansowanie organizacji pozarządowych – mówiła skarbnik.

Do tej sytuacji odniosła się również radca prawny gminy, która zaznaczała, że organizacja pozarządowa jaką jest KDK „Arka” może ubiegać się o finansowanie w konkursie, zgodnie z ustawą o wolontariacie. Co roku są przyznawane środki dla organizacji pozarządowych i „Arka” może o nie wystąpić. Ten wniosek który został złożony, jest wydatkiem bieżącym więc byłoby to niezgodne z ustawą o finansach publicznych.

Burmistrz Niska Julian Ozimek, tłumaczył, że w tej chwili nie ma wystarczających środków w budżecie i będzie przestrzegał tego, do czego zobowiązuje go budżet.

– Do tej pory nie jest rozliczone 50 tys. zł, które „Arka” otrzymała. Ponadto, wpłynęły wnioski od Arki” dotyczące identycznego tematu. Nie mogą być przyznane środki dwa razy na to samo zadanie. Możemy rozmawiać o przyszłym roku. Bezpośrednio, mnie ani radzie środków „Arce” przyznać nie wolno – wyjaśniał.

Z kolei radny Bogusław Lechociński, zauważył, że te zadania, które we wnioskach składała „Arka” nie są takie same, są to zupełnie dwie inne nazwy. W pierwszym konkursie to zadanie było na zorganizowanie warsztatów tanecznych, upowszechniających folklor regionalny podczas świąt państwowych regionalnych i okolicznościowych, natomiast drugie dotyczyło warsztatów tanecznych i wokalnych upowszechniających tradycje i obyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia.

Włodarz miasta wspomniał również o petycji, jaka wpłynęła do urzędu miasta. Jest to doniesienie do kancelarii prezesa Rady Ministrów i Ministra Obrony Narodowej, w której zostały pokazane powiązania personalne pracowników “Arki” z innymi firmami i osobami.

– Nie wiem o co chodzi, mogę jedynie snuć domysły, ale one nie mają tutaj najmniejszego znaczenia. Nie byłem i nie jestem przeciwnikiem „Arki”. Jako dowód, przez okres mojej kadencji dla „Arki” wpłynęło 1,3 mln zł. Przez ten czas zmieniła się ustawa. Kiedyś można było przyznać dotację wprost, teraz nie wolno tego robić – argumentował burmistrz Ozimek.

Pracownicy „Arki” wciąż powtarzają, że liczą na dobrą wolę gminy i liczą na współpracę. – Od początku marca zabiegamy o rozmowę z burmistrzem, żeby usiąść w gabinecie w gronie własnym i porozmawiać na temat tej sytuacji i podjąć konkretne decyzje. Liczymy na dobrą wolę i na współpracę. Chcemy wiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Zwracaliśmy się również do innych samorządów o dofinansowanie. Prosimy o współfinansowanie, nie prosimy o 100% pokrycie kosztów. Jeżeli dostajemy jakiekolwiek środki z urzędu miasta to w najlepszym przypadku jest to 50 %. Dotacja z urzędu miasta jest dla nas najważniejsza ponieważ jest jednorazowa i największa. Na podstawie tych środków budujemy plan na cały rok – mówi Agnieszka Rup, pracownik KDK „Arka”.

Agata Piotrowska

10 komentarzy

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Atrakcyjna oferta sklepu rowerowego TIP-TOP Raty 0 %

rni24.eu1 marca 2021

Bezpłatny kurs komputerowy dla Mieszkańców Gminy i Miasta Nisko

rni24.eu1 marca 2021

Huta Stalowa Wola na rzecz walki z Covid-19

rni24.eu1 marca 2021

Niżańskie Centrum Kultury “Sokół” zaprasza na wystawę

rni24.eu1 marca 2021

Fundusze Europejskie po godzinach. Aktywna Mama.

rni24.eu26 lutego 2021
zbiórka

OSP zebrało datki dla rodziny z Kurzyny Małej

rni24.eu25 lutego 2021

Prosty język w urzędzie – wsparcie dla mieszkańca i urzędnika

rni24.eu24 lutego 2021

Aktywny Samorząd – nabór 2021

rni24.eu24 lutego 2021

Jest praca. Iwamet rekrutuje.

rni24.eu22 lutego 2021