W Nisku

UWAGA! Ograniczenia w Urzędzie Gminy w Harasiukach…

UWAGA! Ograniczenia w Urzędzie Gminy w Harasiukach…

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i w celu ograniczenia ryzyka zakażenia się nim, podjąłem decyzję dotyczącą zmiany organizacji pracy w Urzędzie Gminy Harasiuki,
Ośrodku Pomocy Społecznej oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Harasiuki
1. Od dnia 16 marca 2020 r. Urząd Gminy w Harasiukach oraz jednostki organizacyjne Gminy Harasiuki będą ograniczać bezpośrednią obsługę interesantów.

2. Kontakt z pracownikami urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi jest możliwy  telefonicznie i drogą poczty elektronicznej :
Urząd Gminy Harasiuki :
1) Sekretariat 15 879-13-06 e-mail: sekretariat@harasiuki.pl
2) Referat Finansowy: 15 879-13-06 w. 35
3) Referat Rozwoju Gospodarczego: 15 879-13-06 w. 38
4) Referat Finansowy – podatki: 15 879-13-06 w. 41
5) Ewidencja Ludności: 15 879-13-06 w. 42
6) Urząd Stanu Cywilnego: 15 879-13-06 w. 43 e-mail: usc@harasiuki.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej: 15 879-13-64 e-mail: ops@harasiuki.pl
Zespół Obsługi Szkół: 15 879-15-79 e-mail: zosharasiuki@wp.pl
Zakład Usług Komunalnych: 15 879-13-61 e-mail: zuk.harasiuki@o2.pl
Gminna Biblioteka Publiczna : 15 879-14-12 e-mail: bibliotekaharasiuki@interia.pl
Gminny Ośrodek Kultury: 15 879-13-31 e-mail: gok@harasiuki.pl

3. Istnieje możliwość załatwiania spraw z wykorzystaniem platformy ePUAP pod adresem: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profilurzedu/0h4xdry571.

4. Do pomieszczeń Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych będę wpuszczaniu interesanci pojedynczo i w sytuacjach uzasadnionych.

5. Urząd Gminy w Harasiukach, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz jednostki organizacyjne gminy funkcjonują bez zmian, z zachowaniem koniecznych zasad

6. Osoby starsze wymagające pomocy proszę o zgłaszanie się telefonicznie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach pod numer telefonu 15 879-13-64 Zachęcam do bieżącego śledzenia
oficjalnej strony internetowej gminy https://harasiuki.pl/, oraz Facebook Gmina Harasiuki na której będą zamieszczane aktualne informacje związane z sytuacją w gminie.
7. Numery telefonów do poszczególnych pracowników Urzędu Gminy znajdują się na naszej stronie https://harasiuki.pl/

Liczę na Państwa zrozumienie oraz zapewniam, że w ramach posiadanych kompetencji podejmę wszelkie konieczne działania, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom naszej gminy.
To trudny czas, w którym musimy wykazać się odpowiedzialnością. Nie należy ulegać panice, ale należy ponieść niezbędny wysiłek, aby ograniczyć ryzyko zakażenia.

Wójt Gminy
Krzysztof KISZKA

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Podziękowanie dla niżańskich funkcjonariuszy

rni24.eu27 października 2021

Seniorze nie daj się oszukać! Spotkanie z policjantami w klubie seniora

rni24.eu27 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021