W powiecie

Uroczyste otwarcie Dziennego Domu Pomocy w Gminie Jeżowe

Uroczyste otwarcie Dziennego Domu Pomocy w Gminie Jeżowe

W dniu 16 grudnia 2019 r. przy udziale zaproszonych gości nastąpiło uroczyste i oficjalne otwarcie Dziennego Domu Pomocy w Gminie Jeżowe. Placówka funkcjonuje już od 18 listopada 2019 r. w Nowym Narcie.
Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nowym Narcie, którą odprawił ks. Proboszcz Parafii – Adam Stachowicz. Gości przywitał Wójt Gminy Jeżowe – Pan Marek Stępak, który dokonał aktu otwarcia DDP poprzez symboliczne przecięcie wstęgi wraz z zaproszonymi gośćmi. Poświęcenia odremontowanego obiektu i modlitwę o opiekę Bożą nad uczestnikami i pracownikami DDP odmówił ksiądz Adam Stachowicz. Wójt Gminy Jeżowe – Pan Marek Stępak rozpoczął część oficjalną.

W czasie uroczystego przemówienia nie zabrakło słów podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tego miejsca. Pani Małgorzata Bolka – Kierownik OPS przedstawiła charakterystykę projektu. Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej VIII – Integracja Społeczna, Działania 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 973 098,80 zł, łączna wysokość dofinansowania projektu wynosi: 1 874 443,86 zł, wkład własny to 98 654,94 zł, okres realizacji projektu 01.06.2019 do 31.03.2022.

Następnie nastąpiła część artystyczna, którą rozpoczął Przewodniczący Rady Seniorów DDP – Pan Stanisław Kozak, który podziękował za stworzenie placówki, w której Seniorzy odnajdują drugi dom pełen ciepła, troski
i życzliwości, rozwijają swoje zainteresowania oraz nawiązują nowe relacje. Podczas części artystycznej Seniorzy zaprezentowali krótki życiorys św. Ojca Maksymiliana Kolbego, główne jego cytaty, wiersz Marii Frytz „Smutki i radości objawów starości”. Część artystyczną uświetnił również wspólny występ Seniorów, którzy zaśpiewali piosenkę „Upływa szybko życie”.
Cennym darem od Wójta Gminy Jeżowe jest obraz św. Ojca Maksymiliana Kolbego z Matką Bożą Niepokalaną, a od Ks. Proboszcza z Nowego Nartu krzyż oraz obraz przedstawiający Jezusa Miłosiernego.
Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni goście podziwiali Dzienny Dom Pomocy, w którym Seniorzy mają do dyspozycji m.in. : salę do ćwiczeń wyposażoną w niezbędny sprzęt sportowo-rehabilitacyjny, pomieszczenie pełniące funkcje sali spotkań, terapii i jadalni, pomieszczenie kuchenne oraz pomieszczenie do poradnictwa lub terapii indywidualnej, a także pomieszczenie do odpoczynku.
Na koniec uroczystości goście spróbowali pysznego tortu oraz zostali zaproszeni na poczęstunek.
W uroczystym otwarciu udział wzięli: Wójt Gminy Jeżowe – Pan Marek Stępak, zastępca Wójta Gminy Jeżowe – Pan Michał Wasyliszyn, Kierownik OPS – Pani Małgorzata Bolka, Pan Krzysztof Furtak – wykonawca, Pan Stanisław Siek – inspektor nadzoru budowlanego, Pan Szczepan Kopeć – Sołtys Nowego Nartu, Ks. Adam Stachowicz – Proboszcz Parafii w Nowym Narcie, Pan Józef Piróg – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej, Siostra Aneta i Katarzyna z DPS z Jeżowego, Księgowa OPS i projektu – Pani Agnieszka Kraska, Pani Ewelina Kopacz – Asystent Projektu, Pani Stanisława Czubat – Kierownik Emeryt OPS w Jeżowem, Pani Małgorzata Surma – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Jeżowem, Radni Gminy Jeżowe, z przewodniczącym Rady – Panem Marianem Koc na czele.
Niezwykle cenna była jednak obecność samych seniorów, którzy czuli się gospodarzami tego wydarzenia.
Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za obecność oraz ogromną życzliwość wobec nowej gminnej inicjatywy.
Kierownik DDP
Anna Kowal-Słoboda

Źródło/ UG Jeżowe

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Gmina Jeżowe liderem w zakresie szybkości realizacji spisu!

rni24.eu29 października 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Odbył się Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego

rni24.eu22 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Zawody wędkarskie o Puchar Starosty Niżańskiego

rni24.eu21 października 2021