W Nisku

Uroczyście obchodzili święto Służby Więziennej

Uroczyście obchodzili święto Służby Więziennej

W ostatnim dniu czerwca na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie zainaugurowano centralne obchody Święta Służby Więziennej. Podkarpacie reprezentował Poczet Sztandarowy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie. W składzie Kompanii Honorowej Służby Więziennej znalazło się 4 funkcjonariuszy z naszego województwa. Wśród przedstawicieli naszego regionu jedna osoba otrzymała resortowe odznaczenie tj. srebrną odznakę „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, a 4 uzyskały awanse na wyższe stopnie w korpusie oficerskim i 17 w podoficerskim.

IMG_3720

W Polsce działa ponad 150 zakładów karnych i aresztów śledczych, w których służbę pełni około 30 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Na Podkarpaciu jznajduje się 9 jednostek penitencjarnych, które podlegają Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie. Łącznie w podkarpackich zakładach karnych i aresztach śledczych służbę pełni ponad 1250 osób, w tym około 250 kobiet. Blisko 800 z nich legitymuje się wyższym wykształceniem. Sprawują oni pieczę nad praworządnym i bezpiecznym wykonywaniem kary pozbawienia wolności wobec ok. 3300 osadzonych. W naszym regionie funkcjonuje Areszt Śledczy w Nisku i jego Oddział Zewnętrzny w Chmielowie, w których służbę pełni 87 funkcjonariuszy, w tym 21 kobiet.

IMG_0375

Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości. Kandydat do służby musi spełnić szereg wymagań wynikających z Ustawy o Służbie Więziennej m. in. mieć polskie obywatelstwo, korzystać z pełni praw publicznych i być niekaranym, dawać rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań, posiadać co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. Przeszkodą dla wielu jest stan zdrowia. Przy procedurze naboru trzeba zaliczyć testy sprawnościowe, wykonać badania analityczne, uzyskać pozytywne opinie lekarzy specjalistów, psychiatry i psychologa. Wówczas Komisja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaje orzeczenie o zdolności do służby. Nie jest łatwo wstąpić w jej szeregi.

IMG_4297

Formację charakteryzuje dyscyplina, dyspozycyjność, podległość służbowa i realizowanie zadań w oparciu o ściśle określone przepisy. Nie każdy potrafi odnaleźć się w takich warunkach.

Do podstawowych zadań Służby Więziennej należy prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności; wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy jego tok; zapewnienie osobom osadzonym przestrzegania ich praw; humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności; ochronę społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa.

IMG_4349 (2)

Funkcjonariusze i pracownicy cywilni Aresztu Śledczego w Nisku realizują te zadania profesjonalnie i skutecznie. Ponadto niżańska jednostka wyróżnia się realizacją programu „Praca dla Więźniów” oraz jako jedna z trzech w Polsce posiada oddział terapeutyczny, gdzie leczone są kobiety uzależnione od alkoholu.

IMG_3873

Obecnie na 10 osób odbywających karę w Nisku, 8 pracuje. Jest to praca zarówno odpłatna, jak i nieodpłatna. Do pracy odpłatnej w pierwszej kolejności kierowani są ci osadzeni, którzy mają zobowiązania finansowe.
W Areszcie Śledczym w Nisku od 2009 roku funkcjonuje oddział terapeutyczny dla uzależnionych, gdzie może przebywać 35 pacjentek. Opiekuje się nimi wykwalifikowany zespół terapeutyczny w czteroosobowym składzie: kierownik, psycholog, dwie terapeutki.
Osadzone najczęściej same decydują się na 12-tygodniowe leczenie. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, skazane przyjeżdżają na terapię po uprzednim wyznaczeniu terminu przyjęcia. Obecnie okres oczekiwania na terapię wynosi ok. 5 tygodni.

Areszt Śledczy Nisko / Małgorzata Petecka
fot. por. Michał Grodner

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W Nisku

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021

S19 Lasy Janowskie – Zdziary oddana do ruchu

rni24.eu18 października 2021

Andżelika Guściora ze stypendium Starosty Niżańskiego

rni24.eu18 października 2021

Uroczysta gala dla nauczycieli i pracowników oświaty

rni24.eu18 października 2021

Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Ulanowie zyskała nowe ogrodzenie

rni24.eu18 października 2021
nck

„Nie lękajcie się być świętymi” w NCK Nisko

rni24.eu13 października 2021

Umowa na budowę kanalizacji w Nowej Wsi już podpisana

rni24.eu12 października 2021

Do skradzionej betoniarki dotarli po śladach kół

rni24.eu8 października 2021