W Nisku

Trwa konkurs LGD

Trwa konkurs LGD

Do 28 lipca Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” prowadzi nabór wniosków o powierzenie grantów. A mogą je uzyskać organizacje pozarządowe i fundacje pracujące na rzecz lokalnych społeczności.

Stowarzyszenie prowadzi nabór w dwóch zakresach tematycznych. W obu pula środków wynosi 100 tys. zł. A dotyczą one:
– wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 Organizacja form aktywności osób defaworyzowanych

– wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 Dobre praktyki w zakresie aktywności zawodowej

Organizacje, które otrzymają granty zajmą się m.in. wsparciem osób poszukujących pracy, doradztwem, przystosowaniem istniejącej infrastruktury na „domy wsparcia”, organizacją różnych form edukacji.

Małgorzata Petecka

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

S19 Lasy Janowskie – Zdziary oddana do ruchu

rni24.eu18 października 2021

Andżelika Guściora ze stypendium Starosty Niżańskiego

rni24.eu18 października 2021

Uroczysta gala dla nauczycieli i pracowników oświaty

rni24.eu18 października 2021

Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Ulanowie zyskała nowe ogrodzenie

rni24.eu18 października 2021
nck

„Nie lękajcie się być świętymi” w NCK Nisko

rni24.eu13 października 2021

Umowa na budowę kanalizacji w Nowej Wsi już podpisana

rni24.eu12 października 2021

Do skradzionej betoniarki dotarli po śladach kół

rni24.eu8 października 2021

Spotkanie II z cyklu Wieki niezupełnie ciemne

rni24.eu8 października 2021

Voster ATS Team na Circuit des Ardennes

rni24.eu7 października 2021