Otagowane posty "Next-ex"

  • W Nisku
    Next-ex w „Sokole”

    Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” zaprasza na komedię „Next-ex” pióra Juliusza Machulskiego, którą przedstawi Grupa Teatralna ze Skopania...