W Nisku

VI Sesja Rady Powiatu Niżańskiego

VI Sesja Rady Powiatu Niżańskiego

Dnia 27 lutego 2019 r. odbyła się nadzwyczajna VI Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu, na której Rada Powiatu wyraziła zgodę na realizację projektu pozakonkursowego Powiatu Niżańskiego/Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku, pt.: „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (V)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy Działanie 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP. Realizatorem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Nisku.

W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby powyżej 29 roku życia, należące do poniższych grup:

1. Osoby pozostające poza rynkiem pracy, tj. osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Nisku, zwłaszcza: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby długotrwałe bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

2.Rolnicy i członkowie ich rodzin – osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa.

3.Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii wymienionych w pkt 1 i 2.

Planowane są następujące formy wsparcia: prace interwencyjne, staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej i refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Projekt skierowany do około 161 osób. Okres jego realizacji: od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku. Projekt przyczyni się do zwiększenia możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy oraz poprawy szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Rada dokonała również zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego.

Źródło: Powiat Niżański 

3 komentarze

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Podziękowanie dla niżańskich funkcjonariuszy

rni24.eu27 października 2021

Seniorze nie daj się oszukać! Spotkanie z policjantami w klubie seniora

rni24.eu27 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021