W Nisku

VI Sesja Rady Powiatu Niżańskiego

VI Sesja Rady Powiatu Niżańskiego

Dnia 27 lutego 2019 r. odbyła się nadzwyczajna VI Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu, na której Rada Powiatu wyraziła zgodę na realizację projektu pozakonkursowego Powiatu Niżańskiego/Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku, pt.: „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (V)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy Działanie 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP. Realizatorem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Nisku.

W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby powyżej 29 roku życia, należące do poniższych grup:

1. Osoby pozostające poza rynkiem pracy, tj. osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Nisku, zwłaszcza: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby długotrwałe bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

2.Rolnicy i członkowie ich rodzin – osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa.

3.Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii wymienionych w pkt 1 i 2.

Planowane są następujące formy wsparcia: prace interwencyjne, staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej i refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Projekt skierowany do około 161 osób. Okres jego realizacji: od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku. Projekt przyczyni się do zwiększenia możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy oraz poprawy szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Rada dokonała również zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego.

Źródło: Powiat Niżański 

3 komentarze

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Uczeń RCEZ w finale Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego

rni24.eu6 maja 2021

W niżańskim „Elektryku” odbyła się Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

rni24.eu4 maja 2021

Uroczystość przekazania obowiązków nowemu dyrektorowi NCK “Sokół”

rni24.eu4 maja 2021

Policjanci podsumowali majowy weekend

rni24.eu4 maja 2021

Podziękowanie dla krótkofalowców

rni24.eu29 kwietnia 2021

Mistrzostwa Polski Pumptrack i Puchar Polski BMX

rni24.eu29 kwietnia 2021
slubowanie

W RCEZ w Nisku powstanie oddział przygotowania wojskowego

rni24.eu29 kwietnia 2021

HSW prezentuje nowe materiały z badań ZSSW-30 – strzelania z ppk SPIKE

rni24.eu29 kwietnia 2021

Wystarczy trzy dni, by przekonać się, że Powiat Niżański jest piękny

rni24.eu29 kwietnia 2021