W Nisku

Spotkanie w sprawie ochrony przeciwpowodziowej

Spotkanie w sprawie ochrony przeciwpowodziowej

W dniu 10 lipca 2019 roku w Urzędzie Gminy Jeżowe odbyło się zebranie zorganizowane z inicjatywy Starosty Powiatu Niżańskiego – Pana Roberta Bednarza w sprawie ochrony przeciwpowodziowej obszarów położonych w zlewni rzeki Rudnia i Głęboka (Jeżówka) ze szczególnym uwzględnieniem terenu Gminy Jeżowe.

W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Niżański, Wójt i Zastępca Gminy Jeżowe, Wójt i Sekretarz Gminy Kamień, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, przedstawiciele: Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Zarządu Zlewni i Nadzoru Wodnego w Stalowej Woli, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Nadleśnictwa Rudnik, Starostwa Powiatowego w Nisku, a także Dyrektor Biura Posła na Sejm RP Mieczysława Miazgi, Naczelnik Wydziału Monitorowania inwestycji GDDKiA, Sołtysi i Radni Gminy Jeżowe, pracownicy Urzędu Gminy Jeżowe oraz mieszkańcy.

Wójt Gminy – Pan Marek Stępak omówił istniejące zagrożenie powodziowe na terenie Gminy Jeżowe wraz z przedstawieniem skutków powodzi jaka miała miejsce w maju 2019 roku.

Wójtowie Gminy Jeżowe i Kamień oraz Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem zaprezentowali propozycje zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Propozycje, które zostały przedstawione dla Gminy Jeżowe to m.in.: udrożnienie rzek, budowa zbiorników retencyjnych, budowa terasy zalewowej, obustronne zabezpieczenie przeciwpowodziowe na całej długości rzeki Jeżówka (Głęboka).

Zastępca Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – Pani Agnieszka Duszkiewicz zaprezentowała planowane działania inwestycyjne, które obejmą odcinkową regulację cieków Jeżówka (Głęboka) i Rudnia, budowę lewostronnego i w drugim etapie prawostronnego obwałowania cieku Jeżówka.

Poinformowała również o planowanym zakresie prac utrzymaniowych, na rzece Jeżówka, Rudnia i Groble (Kanał A), które zostaną wykonane w 2019 roku. Roboty utrzymaniowe polegać będą m.in. na wykoszeniu porostów ze skarp i dna wraz z wygrabieniem, usunięciu roślin korzeniących się w dnie, wycince zakrzaczeń oraz oczyszczeniu z namułu przepustów rurowych. Pani Agnieszka Duszkiewicz wskazała także najważniejsze dokumenty planistyczne jakimi są: Opracowanie Programu Rozwoju Retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030, Opracowanie Planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy, Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego oraz Aktualizacja Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

Podczas dyskusji uczestnicy zebrania zgłaszali swoje uwagi i propozycje mogące mieć wpływ na ograniczenie skutków powodzi.
Na zakończenie Pan Starosta Niżański podał wstępnie termin kolejnego zebrania, który będzie miał na celu wypracowanie wspólnego planu działań, aby kompleksowo zabezpieczyć mieszkańców Gminy Jeżowe przed powodzią.

Źródło: UG Jeżowe 

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Podziękowanie dla niżańskich funkcjonariuszy

rni24.eu27 października 2021

Seniorze nie daj się oszukać! Spotkanie z policjantami w klubie seniora

rni24.eu27 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021