W Nisku

„Sokół” doczekał się remontu – prace ruszyły

„Sokół” doczekał się remontu – prace ruszyły

Rozpoczęła się długo oczekiwana rozbudowa Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nisku. Realizacja inwestycji potrwa rok. Po tym czasie mieszkańcy gminy będą mogli korzystać z nowoczesnego i funkcjonalnego obiektu oraz szerokiej oferty kulturalnej.

Wykonawcą zadania jest firma ZRB KOREM z Jeżowego. Cała inwestycja będzie polegać na przebudowie i rozbudowie budynku Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia.

Wartość zadania to 7,8 miliona złotych, w tym dofinansowanie w wysokości 2 milionów złotych. W zakres inwestycji wchodzi budowa nowej części obiektu od strony północno – zachodniej budynku, przebudowa i remont istniejącego wnętrza budynku oraz budowa parkingu, a także nowe zagospodarowanie działki wokół budynku.

– Jest wstydem, bo tak to należy ująć, żeby miasto powiatowe miało tylko salę kinową. To jest żadna baza kulturalna. Stąd za punkt honoru postawiliśmy sobie rozbudowę NCK-u, by dać wreszcie mieszkańcom godziwe warunki do krzewienia kultury. Udało się na ten cel zabezpieczyć środki własne, ale i pozyskać dofinansowanie z zewnątrz. Przygotowania do rozbudowy trwały dość długo z uwagi na to, że budynek NCK jest chronionym zabytkiem. W końcu udało się. Wykonawca został wyłoniony, umowa podpisana. Rozbudowa NCK-u fizycznie ruszyła – informuje Julian Ozimek, burmistrz Gminy i Miasta Nisko.

NCK „Sokół” mieści się obecnie w budynku wybudowanym w 1904 roku. W przeszłości budynek był siedzibą niżańskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, które prowadziło ożywioną działalność. W latach późniejszych budynek pełnił funkcję kina. W przestarzałymi obiekcie znajduje się sala kinowa z niewielką sceną, dwa hole i kilka pomieszczeń biurowych. Niestety ze względu na ograniczenia lokalowe większość zajęć prowadzona jest w sali gimnastycznej PSP nr 1. Sala kinowa pełniąca funkcję sali widowiskowej nie posiada zaplecza technicznego, magazynowego oraz garderoby. Ponadto budynek nie był przystosowany dla osób niepełnosprawnych, brakowało także miejsc parkingowych.

Przypomnijmy, w trakcie rozbudowy zostanie odnowiona elewacja starej części budynku, która będzie również wzbogacona o płaskorzeźby muz. W nowej części elementem dominującym będzie szkło, natomiast elementem łączącym starą i nową część będą detale z czerwonej cegły. Powstaną pracownie: muzyczna, fotograficzna, plastyczna oraz sala taneczna i sala multimedialna. Projekt zakłada również utworzenie foyer, które zaadoptowane będzie na cele wystawiennicze. Zmodernizowana zostanie scena i sala widowiskowa. Pojawi się wyposażenie w postaci nowoczesnego oświetlenia, nagłośnienia, kurtyny, mechanizmu do scenografii oraz zaplecza magazynowo – garderobianego.

Po rozbudowie zostaną wyeliminowane bariery architektoniczne uniemożliwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do kultury (wybudowany zostanie podjazd, wydzielone będą miejsca parkingowe, powstanie toaleta dla niepełnosprawnych).
Teren i plac obok budynku będzie wyposażony w elementy małej architektury, elewacja zyska podświetlenie, powstanie parking z 25 miejscami postojowymi.

Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec października 2018 roku.

Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” jest realizowane w ramach projektu „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola”, na który Gmina Nisko pozyskała dofinansowanie. Środki zostały przyznane z RPO WP na lata 2014-2020 (działanie 4.4 Kultura).

 A.Piotrowska/UGiM Nisko

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Podziękowanie dla niżańskich funkcjonariuszy

rni24.eu27 października 2021

Seniorze nie daj się oszukać! Spotkanie z policjantami w klubie seniora

rni24.eu27 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021