W Nisku

Silna współpraca międzyszkolna powiatu niżańskiego

Silna współpraca międzyszkolna powiatu niżańskiego

W jaki sposób włączyć powiat we współpracę ze szkołami gimnazjalnymi?

Jak uatrakcyjnić ich ofertę?

Jak zacieśnić współpracę międzyszkolną?

– to podstawowe pytania, na które odpowiedzi szukali dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu niżańskiego wraz ze Starostą Niżańskim Robertem Bednarzem na spotkaniu w auli Liceum Ogólnokształcącego w Nisku w dniu 16 października br. Spotkanie, w którym uczestniczyło 18 dyrektorów szkół zorganizowane zostało z inicjatywy Starosty, który chcąc sprostać ciągle pojawiającym się nowym problemom i wyzwaniom szkół, wyszedł im naprzeciw, poruszając na spotkaniu kwestie dalszego kształcenia młodzieży gimnazjalnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Niżański, zweryfikowania atrakcyjności oferty szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz możliwości wsparcia przez powiat młodzieży na etapie nauki w szkole gimnazjalnej.

Po powitaniu wszystkich przybyłych gości Starosta Niżański Robert Bednarz złożył wszystkim nauczycielom za pośrednictwem dyrektorów najserdeczniejsze życzenia z okazji dnia Komisji Edukacji Narodowej oraz wręczył dyrektorom „Kalendarz imprez” organizowanych przez szkoły w trakcie roku szkolnego.

W ramach otwartej dyskusji dyrektorzy szkół wymieniali się własnymi doświadczeniami i sugestiami mogącymi wpłynąć korzystnie na uatrakcyjnienie oferty szkolnictwa oraz umocnienie współpracy międzyszkolnej. Dyrektorzy nanieśli również swoje uwagi i poprawki do „kalendarza imprez”, uwzględniając m.in.: terminy testów gimnazjalnych. Rozmawiali Oni także o pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych, ustalali zasady organizowania konkursów międzyszkolnych oraz zasady udziału w nich młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Zaproponowane przez dyrektorów rozwiązania stanowią punkt wyjścia do usystematyzowania zasad współpracy międzyszkolnej.

Spotkanie zorganizowane przez Starostę Niżańskiego stało się doskonałą okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń, spotkało się z życzliwym odbiorem i dało nadzieję na nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy szkołami działającymi na terenie powiatu niżańskiego.

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Podziękowanie dla niżańskich funkcjonariuszy

rni24.eu27 października 2021

Seniorze nie daj się oszukać! Spotkanie z policjantami w klubie seniora

rni24.eu27 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021