W powiecie

Ścieżka pieszo-rowerowa odebrana

Ścieżka pieszo-rowerowa odebrana

Dobiegły końca prace związane z budową ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 861 w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki polegającej na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 10+742,84 – 11+162 w m. Jata”.

W piątek 13 listopada br. nastąpił odbiór techniczny inwestycji.

Za realizację przedsięwzięcia odpowiedzialny jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Wartość zadania wyniosła 642 000,00 zł, z czego kwotę 270 000,00 zł zabezpieczyło Województwo Podkarpackie, natomiast 372 000,00 zł to środki z budżetu Gminy Jeżowe.

W ramach zadania wykonano zatokę autobusową przy Zespole Szkół w Jacie oraz 419 m ścieżki pieszo – rowerowej o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki brukowej wraz z odwodnieniem. Wykonawcą prac była firma Z.P.H.U FERAMENTA.

Ponadto pragniemy nadmienić, że Gmina Jeżowe podejmuje szereg działań mających na celu poprawę stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 861, a tym samym jakości życia mieszkańców. W chwili obecnej finansujemy następujące zadania na rzecz Samorządu Województwa Podkarpackiego:

  1. „Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i wymaganymi decyzjami administracyjnymi pozwalającymi zrealizować budowę ciągu pieszo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów Kopki w km. 8+890 do km 13+360,00 w msc. Jata i Sójkowa” w kwocie 94.956,00 zł.
  2. „Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i wymaganymi decyzjami administracyjnymi pozwalającymi zrealizować budowę ciągu pieszo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów Kopki w km. 14+060 do km 16+212 w msc. Jeżowe” w kwocie 53.505,00 zł.
  3. „Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w zakresie podziałów działek w ilości ok 276 (obręb Jeżowe, Jata i Sójkowa) w tym sporządzenie wykazów synchronizacyjnych i wykazów zmian gruntowych – do decyzji ZRiD” w kwocie 132.397,20 zł.

 

 

 

Źródło U.G. Jeżowe

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W powiecie

Więcej w W powiecie

104 urodziny Mieszkanki Bielin

rni24.eu6 maja 2021

Uczeń RCEZ w finale Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego

rni24.eu6 maja 2021

73 000,00 zł dla Samorządowej Szkoły Muzycznej w Jeżowem

rni24.eu6 maja 2021

W niżańskim „Elektryku” odbyła się Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

rni24.eu4 maja 2021
slubowanie

W RCEZ w Nisku powstanie oddział przygotowania wojskowego

rni24.eu29 kwietnia 2021

HSW prezentuje nowe materiały z badań ZSSW-30 – strzelania z ppk SPIKE

rni24.eu29 kwietnia 2021

Wystarczy trzy dni, by przekonać się, że Powiat Niżański jest piękny

rni24.eu29 kwietnia 2021

Powiat Niżański wspiera szkoły zawodowe

rni24.eu28 kwietnia 2021

Zmarł były wikariusz Ulanowa

rni24.eu27 kwietnia 2021