W Nisku

Ryszard Kapała – będę rozwiązywał konkretne problemy

Ryszard Kapała – będę rozwiązywał konkretne problemy

Rozmowa z  Ryszardem Kapałą, kandydatem do  Sejmiku Województwa Podkarpackiego z  listy  Koalicji Obywatelskiej (Platforma Obywatelska – Nowoczesna –  pozycja nr 2)

– Czy jest pan kandydatem do Sejmiku Województwa Podkarpackiego przywiezionym do Tarnobrzega w  teczce? Politycznym spadochroniarzem, który nie ma nic wspólnego z  naszym subregionem?
– Nie jestem spadochroniarzem. Jestem stąd!
– Proszę to udowodnić.
– Urodziłem się w  samym Tarnobrzegu, a  w  Grębowie wychowałem, spędziłem młodość, chodziłem do szkół. Mam tu dom rodzinny, krewnych, mnóstwo znajomych i  przyjaciół. I  jestem stale obecny, bo w  Gorzycach, Chmielowie i  Skopaniu prowadzę działalność gospodarczą. Jak się pan zaraz przekona – miejscowe realia, problemy i  możliwości – znam lepiej niż ktoś, kto nigdy nie ruszał się z  Tarnobrzega.
– Czym się pan zajmuje na co dzień?
– Jestem przedsiębiorcą, działam głównie w  branży nieruchomości. Bez fałszywej skromności, mogę powiedzieć, że z  robię to z  sukcesem.
– Czyli nie wybiera się Pan do Sejmiku z  powodu 2,5 tysiąca złotych miesięcznej diety?
– Zdecydowanie nie. Jestem niezależny finansowo, a  z  mojej działalności społeczno-politycznej nie tylko nie czerpię żadnych profitów, ale od lat do niej dokładam. Uważam bowiem, że ludziom trzeba pomagać. Taką zasadę wpoili mi rodzice i  trzymam się jej przez całe życie, pomagając ludziom na wiele sposobów. Jestem m.in. założycielem Fundacji Szpitala im. Św. Pio w  Sędziszowie Małopolskim.
– Kandyduje pan do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Czy ma pan ku temu kwalifikacje, doświadczenie samorządowe?
– Znowu nie będę przesadnie skromny, ale powiem, że jest niewielu kandydatów z  tak dużym doświadczeniem samorządowym, jak moje. Pracę w  samorządzie, i  to na różnych szczeblach, znam od podszewki. Przez dwanaście lat byłem radnym miejskim, pełniłem funkcję wiceburmistrza i  burmistrza Ropczyc. Kierowałem także Departamentem Edukacji i  Kultury Urzędu Marszałkowskiego w  Rzeszowie.
– Rzeczywiście, imponujące doświadczenie samorządowe…
– Nigdy nie obejmowałem jakichkolwiek stanowisk dla samych stanowisk. Był to dla mnie zawsze wyłącznie środek do zrobienia czegoś dobrego dla lokalnej społeczności. Dziś mogę śmiało powiedzieć, że w  każdym z  tych miejsc pozostawiłem po sobie coś, co służy i  przez kolejne lata będzie służyć ludziom. Doskonale pamiętam, że mój szef śp. Marszałek Leszek Deptuła, wielką sympatią darzył Tarnobrzeg i  jego okolice, co ja przekuwałem w  czyny, wydatnie wspomagając tarnobrzeskie placówki oświatowe i  instytucje: muzeum, kolegium nauczycielskie, centrum kształcenia nauczycieli i  inne.
– Co pan chce zrobić dla mieszkańców naszego subregionu?
– Problemów do rozwiązania jest wiele, zacznę od tego, który najczęściej pojawia się w  moich rozmowach z  tarnobrzeżanami. Jezioro Tarnobrzeskie. Rok za rokiem mija, a  tam wciąż brak infrastruktury, nie ma inwestycji, które sprawiłyby, że będzie ono tętnić życiem przez cały rok, w  konsekwencji czego powstaną nowe, stałe miejsca pracy. Jezioro miało być wielką szansą rozwoju Tarnobrzega, a  na razie jest tam marazm i  prowizorka.
– Ma pan pomysł, jak to zmienić?
– Zacznijmy od tego, że miasto, które jest poważnie zadłużone, samo nie poradzi sobie z  budową nowoczesnej infrastruktury. Konieczna jest pomoc samorządu wojewódzkiego, i  w  budowaniu takiego, ponadpartyjnego tarnobrzeskiego lobby, widzę swoją rolę. Tylko wspólnymi siłami: miasta, samorządu i  unijnych funduszy, możemy uczynić z  tego miejsca całoroczną perłę turystyczną. Drugi problem to ściągnięcie inwestorów prywatnych. Jak wspomniałem, z  sukcesem działam w  tej branży, dlatego wiem, jak to zrobić…
– Jak?
– Przede wszystkim trzeba przygotować spójną i  precyzyjną koncepcję zagospodarowania terenu, włącznie z  wizualizacją, angażując w  to najlepszych fachowców, projektantów i  architektów. Bez tego nikogo poważnego z  tej branży nie namówimy do zaangażowania swojego kapitału nad jeziorem. Takie są dziś standardy działania w  branży nieruchomości. Trzeba ich dochować, a  nie będzie potrzeby wyważania otwartych drzwi,
– Jakie inne problemy mieszkańców swojego okręgu chciałby pan załatwić w  lokalnym parlamencie Podkarpacia?
– Najważniejsze są dla mnie rozwiązania, które służą ludziom, a  jednocześnie wspomagają rozwój gospodarczy naszego regionu. Wymienię trzy najpilniejsze:
1. Przyspieszenie budowy obwodnic Tarnobrzega, Stalowej Woli, Niska i  Kolbuszowej. Te miasta trzeba pilnie odblokować!
2. Dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego przemysłu. Czas skończyć z  sytuacją, że szkoły „produkują” bezrobotnych, a  firmy ze Stalowej Woli, czy Gorzyc nie mogą znaleźć fachowców w  swoich branżach.
3. Nieustanne wspieranie z  poziomu województwa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bo bez nowych fabryk, nowoczesnego przemysłu nie ma mowy o  zatrzymaniu u  nas młodych ludzi i  budowaniu stabilnej przyszłości.
– Czy fakt, że nie jest pan uczestnikiem lokalnej polityki w  Tarnobrzegu, czy Stalowej Woli, pomoże, czy przeszkodzi w  wykonywaniu funkcji radnego?
– Zdecydowanie pomoże, bo mam doświadczenie samorządowe, znam miejscowe realia, ale nie uczestnicząc w  lokalnej polityce – mam świeże, bezstronne spojrzenie na problemy Tarnobrzega, Stalowej Woli, czy Nowej Dęby. W  Sejmiku zajmę się ich rozwiązywaniem, a  nie pustym gadaniem. Dla mnie polityka to nie gierki, ale odpowiedzialność za swoje słowa i  czyny.

 

Artykuł sponsorowany 

 

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Podziękowanie dla niżańskich funkcjonariuszy

rni24.eu27 października 2021

Seniorze nie daj się oszukać! Spotkanie z policjantami w klubie seniora

rni24.eu27 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021