W Nisku

Rybacy ze Społecznej Straży Rybackiej z odwiedzinami u Starosty Niżańskiego

Rybacy ze Społecznej Straży Rybackiej z odwiedzinami u Starosty Niżańskiego

Rybacy, wchodzący w skład Społecznej Straży Rybackiej w Powiecie Niżańskim, na czele z Komendantem Powiatowym Dariuszem Rakoczym, odwiedzili Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza, składając na jego ręce słowa podziękowania za pomoc udzieloną im przez Powiat Niżański, dzięki której zakupione zostało umundurowanie dla członków SSR. W spotkaniu ze strażnikami uczestniczył również Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko.

Społeczna Straż Rybacka została powołana przez Radę Powiatu Niżańskiego w dniu 26 października 1999 r. Uchwałą nr X/49/99, w której to uchwale Rada wyraziła zgodę na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej i uchwaliła jej Regulamin.

Zadaniem SSR jest nadzór nad przestrzeganiem ustawy o rybactwie śródlądowym przez osoby dokonujące połowu ryb. Terenem jej działania są wody śródlądowe na terenie powiatu niżańskiego, będące w szczególnym użytkowaniu przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego. Obecnie SSR w powiecie niżańskim liczy 14 strażników, którzy poświęcają swój wolny czas, dbając o to, aby łowienie ryb odbywało się z poszanowaniem przepisów prawa, mającym na celu gatunkową ochronę ryb i walkę z kłusownictwem. W czasie kontroli strażnicy SSR zwracają uwagę na zachowanie bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą oraz dbanie o czystość i porządek patrolowanych akwenów.

– Społeczna Straż Rybacka to organizacja pełniąca bardzo ważną funkcję – działająca na rzecz ochrony przyrody w Powiecie Niżańskim. Za pracę i trud na rzecz ratowania naturalnego środowiska należą się wszystkim strażnikom duże podziękowania – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Źródło: Powiat Niżański 

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Podziękowanie dla niżańskich funkcjonariuszy

rni24.eu27 października 2021

Seniorze nie daj się oszukać! Spotkanie z policjantami w klubie seniora

rni24.eu27 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021