W Nisku

Ruszyły prace budowlane na odcinku S19 Nisko Południe – Podgórze

Ruszyły prace budowlane na odcinku S19 Nisko Południe – Podgórze

S19 Nisko Płd - Podgórze-01 mapa obwodnicy gddik

Rozpoczynamy budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S19, który stanowi fragment szlaku Via Carpatia. Zakończenie prac zaplanowano w 2022 roku.

W Polsce Via Carpatia będzie miała długość ponad 700 km i przebiegać będzie przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.

 • Via Carpatia połączy, wzdłuż wschodniej granicy naszego kraju, państwa bałtyckie z południem Europy, tworząc nowy korytarz transportowy.

 • Nisko Południe – Podgórze to trzeci z sześciu odcinków S19 w woj. podkarpackim, na którym rozpoczęły się prace budowlane

 • Zakończenie prac budowlanych planowane jest w 2022 roku

Dzisiaj rozpoczyna się budowa kolejnego odcinka szlaku Via Carpatia na terenie naszego kraju. Via Carpatia to droga życia nie tylko dla Polski wschodniej, ale także kręgosłup komunikacyjny Inicjatywy Trójmorza. Jesteśmy zdeterminowani, aby doprowadzić do szczęśliwego końca proces budowy tego ważnego szlaku drogowego – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk

Opis inwestycji

Odcinek ten zlokalizowany jest w powiecie niżańskim, na terenie gmin Nisko i Jeżowe. Rozpoczyna się za węzłem Nisko Południe tuż za przecięciem drogi ekspresowej z linią kolejową LK65. Trasa drogi ekspresowej biegnie w okolicy m. Nowosielec w kierunku południowym, po zachodniej stronie drogi krajowej nr 19 (w przybliżeniu równolegle do niej). Następnie krzyżując się bezkolizyjnie z drogą krajową nr 19 odbija w kierunku południowo – wschodnim.

Wybudowane zostaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych: MOP typu II Jeżowe po stronie lewej i MOP typu III Podgórze po stronie prawej. Odcinek kończy się przed węzłem Podgórze, gdzie droga ekspresowa S19 przecina się z drogą wojewódzką nr 861.

Powiat niżański i powiat stalowowolski bardzo zyskają dzięki budowie tego odcinka drogi ekspresowej S19. Lepsze skomunikowanie oznacza więcej szans na rozwój. Liczymy na to, że dzięki budowie tej drogi zostanie uwolniony potencjał rozwojowy, jaki drzemie w mieszkańcach woj. podkarpackiego – powiedział sekretarz stanu w MI Rafał Weber.

Obowiązki wykonawcy

Wykonawcą prac jest konsorcjum firm z liderem Mostostal Warszawa oraz partnerem Acciona Construccion. Umowę na kwotę 272 457 297,39 zł brutto podpisano 14 listopada 2018 roku.

Zakres robót obejmuje wykonanie dwujezdniowej drogi ekspresowej z pasami awaryjnymi i rezerwą miejsca na zewnątrz pod trzeci pas ruchu z drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg. Zgodnie z podpisanym kontraktem wykonawca wybuduje również urządzenia ochrony środowiska (w tym dwa górne przejścia dla zwierząt, dwa dolne przejścia dla zwierząt, 2 przejścia zespolone jedno z przejazdem gospodarczym, a drugie z ciekiem i drogą gminną, dziewięć przepustów o funkcji ekologicznej oraz ekrany akustyczne). Nie tylko komfort i bezpieczeństwo użytkowników dróg, ale również kwestie ochrony środowiska są dla nas niezwykle istotne. W ramach prac wykonanych zostanie również pięć wiaduktów drogowych.

130 km S19 w realizacji

Przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej S19 jest już trzecim po odcinkach Zdziary – Rudnik nad Sanem i Rudnik nad Sanem – Podgórze, na którym trwają prace budowlane.

W realizacji, w trybie „Projektuj i buduj”, jest blisko 130-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim stanowiący fragment przyszłej trasy Via Carpatia. Budowę podzielono na 12 odcinków, po sześć w województwie lubelskim i podkarpackim.

Umowę na realizację trzech pierwszych odcinków podpisano 30 października 2017 r., a na ostatni 21 grudnia 2018 r. Dla sześciu odcinków w województwie lubelskim wydano już decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Na terenie województwa podkarpackiego w procedowaniu są jeszcze trzy wnioski o wydanie ZRID.

Z pierwszych odcinków kierowcy powinni skorzystać w połowie 2021 r., a z całej trasy pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim w połowie 2022 r. Tym samym Rzeszów poprzez Lublin połączy się drogą ekspresową z Warszawą.

Decyzje ZRID wydano już dla odcinków:

• Lublin Węglin – Niedrzwica Duża, długość ok. 12 km, wartość umowy na realizację ok. 312,2 mln zł

 • Niedrzwica Duża – Kraśnik Północ, długość ok. 20 km, wartość umowy na realizację ok. 498 mln zł

 • obwodnica Kraśnika, długość ok. 10 km, wartość umowy na realizację ok. 319,5 mln zł

 • Kraśnik – Janów Lubelski, długość ok. 18 km, wartość umowy na realizację ok. 390 mln zł

 • obwodnica Janowa Lubelskiego, długość ok. 7 km, wartość umowy na realizację ok. 148,5 mln zł

 • Janów Lubelski – Lasy Janowskie, długość ok. 8 km, wartość umowy na realizację ok. 183,6 mln zł

 • Zdziary – Rudnik nad Sanem, długość ok. 9 km, wartość umowy na realizację ok. 286,9 mln zł

 • Rudnik nad Sanem – Nisko Południe, długość ok. 6 km, wartość umowy na realizację ok. 196,3 mln zł

 • Nisko Południe – Podgórze, długość ok. 11,5 km, wartość umowy na realizację ok. 272,5 mln zł

Wojewoda Podkarpacki prowadzi procedurę dla odcinków:

• Lasy Janowskie – Zdziary, długość ok. 9,3 km, wartość umowy na realizację ok. 236,3 mln zł

• Podgórze – Kamień, długość ok. 10,5 km, wartość umowy na realizację ok. 333,5 mln zł

• Kamień – Sokołów Małopolski Północ, długość ok. 7,9 km, wartość umowy na realizację ok. 286,4 mln zł

Budowa S19 pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim jest realizowana z wykorzystaniem funduszy unijnych. 19 września 2019r. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie dla dziewięciu z dwunastu odcinków realizacyjnych: od węzła Lublin Węglin do węzła Lasy Janowskie oraz od węzła Nisko Południe do węzła Sokołów Małopolski. Z kolei 15 listopada 2019 r. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie dla pozostałych trzech odcinków, od węzła Lasy Janowskie do węzła Nisko Południe. Łączna wartość tych projektów to ok. 4,5 mld zł, a dofinansowanie wyniesie ok. 2,3 mld zł.

Via Carpatia połączy północ Europy z południem

W Polsce szlak Via Carpatia będzie miał długość ponad 700 km i przebiegał będzie przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Połączy, wzdłuż wschodniej granicy naszego kraju, państwa bałtyckie z południem Europy, tworząc nowy korytarz transportowy.

3 komentarze

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Podziękowanie dla niżańskich funkcjonariuszy

rni24.eu27 października 2021

Seniorze nie daj się oszukać! Spotkanie z policjantami w klubie seniora

rni24.eu27 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021