W Nisku

Rusza kwalifikacja wojskowa w powiecie niżańskim

Rusza kwalifikacja wojskowa w powiecie niżańskim

Od dnia 29 lutego do dnia 4 kwietnia 2016 r. na terenie powiatu niżańskiego odbędzie się kwalifikacja wojskowa. Osoby podlegające obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzymają od wójta lub burmistrza imienne wezwanie. W wezwaniu podany jest dokładny termin i miejsce, w którym trzeba się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać.

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, muszą posiadać:
1) dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
2) dokumentację medyczną (jeżeli taką posiada),
3) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
4) dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny, muszą posiadać:
1) dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
2) dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych w okresie ostatnich 12 miesięcy),
3) książeczkę wojskową.
Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie, powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza, zgłosić ten fakt najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Wójt lub burmistrz określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa dotyczy:
1) mężczyzn, którzy w roku kalendarzowym 2016 kończą dziewiętnaście lat życia (rocznik 1997), a także mężczyzn, którzy dotychczas nie dopełnili tego obowiązku (urodzeni w latach 1992 – 1996),
2) osoby urodzone w latach 1995 – 1996 uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej,
3) ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli osiemnaście lat życia.

źródło: Powiat Niżański

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Fundusze Europejskie po godzinach. Aktywna Mama.

rni24.eu26 lutego 2021
zbiórka

OSP zebrało datki dla rodziny z Kurzyny Małej

rni24.eu25 lutego 2021

Prosty język w urzędzie – wsparcie dla mieszkańca i urzędnika

rni24.eu24 lutego 2021

Aktywny Samorząd – nabór 2021

rni24.eu24 lutego 2021

Jest praca. Iwamet rekrutuje.

rni24.eu22 lutego 2021

Serce czeka na nakrętki

rni24.eu18 lutego 2021

Podkarpacie- Słowacja zamknęła część przejść granicznych

rni24.eu16 lutego 2021

Policjanci poszukują zaginionego

rni24.eu15 lutego 2021

Voster ATS Team w gotowości do nowego sezonu

rni24.eu12 lutego 2021