W Nisku

Rudnik nad Sanem. Rusza nabór do przedszkoli i podstawówek

Rudnik nad Sanem. Rusza nabór do przedszkoli i podstawówek

Od 20 lutego będzie można składać wniosek o przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola i szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Rudnik nad Sanem.

Nabór będzie przeprowadzony w przedszkolach i szkołach podstawowych w których są oddziały dla sześciolatków tzw. „zerówki”, czyli w Publicznym Przedszkolu w Rudniku nad Sanem, z możliwością zapisu dziecka już na miesiące wakacyjne, Punkcie Przedszkolnym w Kopkach, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Rudniku nad Sanem, Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kopkach oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Przędzelu.

Właśnie do tych placówek, do 20 marca trzeba będzie zanieść wypełniony i podpisany wniosek. Wyniki zostaną ogłoszone 16 kwietnia.

W przypadku gdy do danej placówki będzie więcej chętnych niż miejsc, to w pierwszej kolejności będą przyjmowane te dzieci które m. in pochodzą z rodzin wielodzietnych, są niepełnosprawne, wychowuje je jedno z rodziców lub też rodzic jest niepełnosprawny. A w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie lub po jego zakończeniu dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

O miejsca do przedszkoli, które nie zostaną zajęte w pierwszym etapie naboru będzie można się starać podczas uzupełniającej rekrutacji, która ruszy 7 maja.

Jeżeli chodzi o nabór do szkół podstawowych do klasy pierwszej, przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły, w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz dzieci zamieszkałe poza obwodem danej placówki, jeśli ta dysponuje wolnymi miejscami.

Zgodnie z ustawą o prawie oświatowym, kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły, mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do klasy pierwszej będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewniania jak najlepszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Ustalonym kryteriom będą przyznawane określone liczby punktów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej można składać do 9 kwietnia. Postępowanie uzupełniające potrwa od 14 do 16 maja.

Ofertę rekrutacyjną poszczególnych szkół oraz szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w każdej wyżej wymienionej placówce.

Agata Piotrowska

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w W Nisku

Atrakcyjna oferta sklepu rowerowego TIP-TOP Raty 0 %

rni24.eu1 marca 2021

Bezpłatny kurs komputerowy dla Mieszkańców Gminy i Miasta Nisko

rni24.eu1 marca 2021

Huta Stalowa Wola na rzecz walki z Covid-19

rni24.eu1 marca 2021

Niżańskie Centrum Kultury “Sokół” zaprasza na wystawę

rni24.eu1 marca 2021

Fundusze Europejskie po godzinach. Aktywna Mama.

rni24.eu26 lutego 2021
zbiórka

OSP zebrało datki dla rodziny z Kurzyny Małej

rni24.eu25 lutego 2021

Prosty język w urzędzie – wsparcie dla mieszkańca i urzędnika

rni24.eu24 lutego 2021

Aktywny Samorząd – nabór 2021

rni24.eu24 lutego 2021

Jest praca. Iwamet rekrutuje.

rni24.eu22 lutego 2021