W Nisku

„Reguł w trakcie meczu się nie zmienia”. Radni nie obniżyli pensji burmistrzowi

„Reguł w trakcie meczu się nie zmienia”. Radni nie obniżyli pensji burmistrzowi

2 głosami za, 10 przeciw i 3 wstrzymującymi się – tak głosowali radni, podczas wczorajszej, nadzwyczajnej sesji rady miasta w Nisku, w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza Juliana Ozimka. Uchwała nie została podjęta, w związku z czym niżańscy radni nie zgadzają się z obniżeniem pensji dla włodarza miasta.

Nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych weszło w życie 19 maja 2018 r. Zgodnie z nim od 1 lipca 2018 r. będą obowiązywały niższe stawki wynagrodzenia zasadniczego wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wczoraj tą sprawą zajęła się rada miejska w Nisku.

Projekt uchwały przygotowany przez niżański magistrat zakładał, że obecne wynagrodzenie burmistrza czyli:

– wynagrodzenie zasadnicze – 6 000 zł
– dodatek funkcyjny – 2 100 zł
– dodatek specjalny w wysokości 30 % łącznie – 2 430 zł
– dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego

zostanie obniżone do następującego poziomu:

wynagrodzenie zasadnicze – 4 800zł
-dodatek funkcyjny – 2 100 zł
-dodatek specjalny w wysokości 40 % łącznie – 2 760 zł
-dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego

– Uważam, że ustawodawca ukarał wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów bez uzasadnienia. Stawia się pod ścianą kogoś, kogo pod ścianą się stawiać nie powinno. Nie wiem za co chcą mieć ukarać, ponieważ aby zabrać komuś pobory trzeba znaleźć jakąś winę. Po 50 latach pracy pierwszy raz zdarzyło mi się, że ktoś mnie karze, nie podając przyczyny – mówi Julian Ozimek, burmistrz Niska.

Podczas głosowania większość radnych sprzeciwiła się jednak obniżeniu pensji Julianowi Ozimkowi. Radna Anna Stępień nie zgadzała się z tym, że to burmistrz przedkłada ten projekt. – Jak jest mecz, reguł w trakcie meczu się nie zmienia. Myślę, że burmistrz nie może być wnioskodawcą, skoro ten projekt dotyczy jego osoby – mówiła radna.

Jak wyjaśniała Maria Nabrzeska, skarbnik gminy, nie chodzi tutaj o przedłożenie projektu na swoją korzyść tylko we własnej sprawie na swoją niekorzyść.- Różnica jest tak, jak mówiłam na komisji – obniżka pensji o 1 100 zł i tutaj nie ma burmistrz żadnego zysku. Przestrzegając przepisy, ażby burmistrz nie był narażony na zaniechanie, uważam, że zasadnym jest, ażeby projekt przedkładał właśnie on – mówiła.

Wejście w życie nowych stawek uposażenia dla samorządowców zrodziło wiele wątpliwości.  przyjęte przez Radę Ministrów rozporządzenie przewiduje obniżenie – średnio o 20 proc. – minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego. Czy z tego tytułu będą jakieś konsekwencje dla gminy?

Agata Piotrowska 

2 komentarze

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Podziękowanie dla niżańskich funkcjonariuszy

rni24.eu27 października 2021

Seniorze nie daj się oszukać! Spotkanie z policjantami w klubie seniora

rni24.eu27 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021