W Nisku

Radni udzielili absolutorium staroście i zarządowi

Radni udzielili absolutorium staroście i zarządowi

Podczas wczorajszej sesji rady powiatu niżańskiego, radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok i udzielili absolutorium staroście Robertowi Bednarzowi oraz zarządowi powiatu. Od głosu wstrzymały się dwie osoby, a trzy było przeciw.

Dochody budżetowe powiatu za ubiegły rok zostały zrealizowane na kwotę blisko 60 mln zł, co stanowiło 94 proc. założeń planowych, natomiast wydatki zostały zrealizowane w kwocie 59,5 mln zł, co stanowiło 92 proc. planu. Ponadto, jak zaznaczał starosta na uwagę zasługuje fakt, że wskaźnik zadłużenia, na koniec ubiegłego roku wyniósł 3,9 i jest jednym z najniższych w historii powiatu.

-To absolutorium jest efektem ciężkiej pracy całego zarządu, a także motywacją do tego, aby podejmowane działania realizować jeszcze w większym stopniu i z większymi efektami. Wszystkie działania nie byłyby możliwe bez zaangażowania wielu osób. W imieniu własnym i zarządu chciałbym podziękować pani skarbnik za czuwanie nad całą sferą finansów, która jest w obszarze budżetu powiatu niżańskiego, również pani sekretarz za wielość zadań i jej koordynację. Dziękuję również wszystkim naczelnikom, kierownikom i pracownikom starostwa i jednostek podległych. To wy jesteście „motorami napędowymi”, które są włączane w momencie, kiedy uchwalany jest budżet. Wielość tych inwestycji i zadań, które podejmujemy zaczyna się w geodezji, w architekturze i budownictwie, w komunikacji, w ochronie środowiska, w wydziale edukacji, gospodarski mieniem oraz w wydziale organizacji. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że na terenie powiatu niżańskiego, osiąganych jest co raz więcej efektów rozwojowych, potrzebnych i oczekiwanych – mówił Robert Bednarz, starosta niżański.

Zaznaczał, że powiat wykonuje wiele ważnych i istotnych inwestycji. To m.in. przebudowa nawierzchni placu przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, wykonanie dużych remontów drogowych, przebudowa ul. PCK i ul. Rzeszowskiej, przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1048 R Zdziary – Banachy, przebudowa drogi powiatowej Nr 1070 R Bieliny – Nowa Wieś, przebudowa drogi powiatowej Nr 1071 R Kamionka Górna – Kamionka Dolna czy też przebudowa drogi powiatowej Nr 1076 R Bieliny – Rudnik nad Sanem.

Zanim jednak radni przystąpili do głosowania, zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, sprawozdaniem komisji rewizyjnej oraz sprawozdaniem finansowym za 2017 rok. Choć w większości radni pozytywnie ocenili działania inwestycyjne realizowane na terenie powiatu, nie obyło się bez również bez słów krytyki. Zdaniem opozycyjnych radnych, część zadań, jakie realizuje zarząd, budzi wiele wątpliwości, m.in. chodzi o kwestię zimowego odśnieżania dróg, oświaty czy szpitala.

– Ogólnie budżet wykonany jest pozytywnie, ale te działania podejmowane w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na szpital, zważywszy na zaplecze polityczne, jakie ma starosta, uważam za niewystarczające. Ponadto, dziwi fakt, że koszty zimowego utrzymania w ubiegłym roku, diametralnie różnią się w poszczególnych gminach. Przykładowo, w gminie Harasiuki, koszt utrzymania 1 km drogi wynosi 249 zł, w Krzeszowie 204 zł, w Ulanowie 284 zł, w Jarocinie 594 zł, a w Jeżowem 1 km kosztuje ponad 1 000 zł. Co jest powodem, że w gminie Jeżowe, gdzie jest 40 km dróg, jeden kilometr zimowego utrzymania kosztował 1 000 zł? – pytał radny Gabriel Waliłko.

Do kwestii związanych m.in. ze szpitalem oraz oświatą odniósł się radny Jan Kowal, Henryk Siek oraz Sławomir Czwal.

– Budżet powiatu niżańskiego wygląda nieźle. To prawda, że zadłużenie spada i to jest dobry prognostyk na kolejne lata. Mamy sporo inwestycji drogowych. Dużą skutecznością wykazuje się dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych , w realizacji inwestycji i w ich zakresie, i na tym zakończyłbym te pochwały. Ulica PCK w Nisku, dla mnie powinna być nieodebrana, jest ona po prostu nierówna. Ponadto problem ulicy Długiej także nie został rozwiązany – mówił radny, który poruszył także sprawę parkingów.

– Powiat powinien zapewnić mieszkańcom miejsca parkingowe. Obecnie nie mamy gdzie zaparkować aut. „Sypią” się mandaty przed pocztą i przy kościele. Droga gminna stanowi w tej chwili małą obwodnicę, ze względu na awarię kolektora sanitarnego w ul. Sandomierskiej. Prosiłbym o ponowne przeanalizowanie czy nie ma możliwości na czas remontu w tej ulicy, otworzenie parkingu przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej – apelował Czwal.

Jeżeli chodzi o kwestie związane z oświatą, zdaniem radnego zarząd nie ma pełnej strategi dotyczącej funkcjonowania szkolnictwa. – Działania, które są podejmowane są działaniami doraźnymi, polegającymi na tym, że mamy wniosek, składamy go i patrzymy co będzie za 5 lat. Oczekiwałbym, abyśmy patrzyli na działania, które podejmujecie jak to będzie wyglądało za 3 czy za 5 lat. Pojawiają się również problemy związane z edukacją i komunikacją rodziców z nauczycielami, co pokazuje kontrola Podkarpackiego Kuratora Oświaty – wyjaśnia.

Dodał również, że jedną z największych porażek obecnego zarządu jest brak budowy Szpitalnego Oddziału Ratownictwa wraz z lądowiskiem.

– Mam wrażenie, że nasza pomoc szpitalowi jest „od deski do deski”. Nie mogliśmy udzielić pożyczki dla tej placówki ponieważ banki nie są już zainteresowane udzielaniem kredytu szpitalowi. Problem szpitala jest największym problem, który ma ten zarząd i będzie miał kolejny. Jeśli zarząd nie znajdzie takiej osoby, która będzie chciała sporo poświęcić dla tego szpitala, będzie bardzo trudno wyjść z tej sytuacji – mówił Sławomir Czwal.

Agata Piotrowska

Zobacz Komentarze (1)

1 Komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Podziękowanie dla niżańskich funkcjonariuszy

rni24.eu27 października 2021

Seniorze nie daj się oszukać! Spotkanie z policjantami w klubie seniora

rni24.eu27 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021