W powiecie

PSZOK już gotowy

PSZOK już gotowy

Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), którego budowa została rozpoczęta na początku sierpnia został już zbudowany przez ZRB Korem za kwotę blisko 200 tys. zł i odebrany przez Gminę Jeżowe.

    Ta inwestycja będzie służyć mieszkańcom gminy Jeżowe, którzy w ramach już uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą mogli pozostawiać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny (m.in. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe).

    Na ostatniej sesji Rady Gminy został uchwalony Regulamin funkcjonowania PSZOK, a na początku 2017 roku gmina zakupi pojemniki do gromadzenia odpadów w PSZOK-u, by już pod koniec I kwartału Nowego Roku PSZOK mógł zastać otwarty i służyć mieszkańcom gminy.

jezowe_pszok_oddany-13jezowe_pszok_oddany-09jezowe_pszok_oddany-04jezowe_pszok_oddany-03

źródło: UG Jeżowe

}

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Rudnik nad Sanem miejscem tegorocznych Dożynek Powiatowych

rni24.eu23 lipca 2021

Rozmowy o budowie ścieżki pieszo-rowerowej Nisko-Nowsielec

rni24.eu23 lipca 2021

Umowa na budowę ciągu pieszo – rowerowego w Jacie podpisana

rni24.eu21 lipca 2021

Brzegi rzeki San połączone dwiema nitkami mostu powstającego w ramach budowy S19

rni24.eu20 lipca 2021

„Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021”

rni24.eu20 lipca 2021

VI edycja biegu „Nisko na piątkę” i XI edycja „Niżańskich regat”

rni24.eu16 lipca 2021

Wielkie Otwarcie Zalewu Podwolina w Nisku

rni24.eu15 lipca 2021

Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego

rni24.eu8 lipca 2021

Opieka wytchnieniowa dla mieszkańców gminy Ulanów

rni24.eu7 lipca 2021