W powiecie

PSZOK już gotowy

PSZOK już gotowy

Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), którego budowa została rozpoczęta na początku sierpnia został już zbudowany przez ZRB Korem za kwotę blisko 200 tys. zł i odebrany przez Gminę Jeżowe.

    Ta inwestycja będzie służyć mieszkańcom gminy Jeżowe, którzy w ramach już uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą mogli pozostawiać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny (m.in. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe).

    Na ostatniej sesji Rady Gminy został uchwalony Regulamin funkcjonowania PSZOK, a na początku 2017 roku gmina zakupi pojemniki do gromadzenia odpadów w PSZOK-u, by już pod koniec I kwartału Nowego Roku PSZOK mógł zastać otwarty i służyć mieszkańcom gminy.

jezowe_pszok_oddany-13jezowe_pszok_oddany-09jezowe_pszok_oddany-04jezowe_pszok_oddany-03

źródło: UG Jeżowe

}

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Gmina Jeżowe liderem w zakresie szybkości realizacji spisu!

rni24.eu29 października 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Odbył się Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego

rni24.eu22 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Zawody wędkarskie o Puchar Starosty Niżańskiego

rni24.eu21 października 2021