W powiecie

PSZOK już gotowy

PSZOK już gotowy

Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), którego budowa została rozpoczęta na początku sierpnia został już zbudowany przez ZRB Korem za kwotę blisko 200 tys. zł i odebrany przez Gminę Jeżowe.

    Ta inwestycja będzie służyć mieszkańcom gminy Jeżowe, którzy w ramach już uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą mogli pozostawiać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny (m.in. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe).

    Na ostatniej sesji Rady Gminy został uchwalony Regulamin funkcjonowania PSZOK, a na początku 2017 roku gmina zakupi pojemniki do gromadzenia odpadów w PSZOK-u, by już pod koniec I kwartału Nowego Roku PSZOK mógł zastać otwarty i służyć mieszkańcom gminy.

jezowe_pszok_oddany-13jezowe_pszok_oddany-09jezowe_pszok_oddany-04jezowe_pszok_oddany-03

źródło: UG Jeżowe

}

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Zakończono odbiór inwestycji stacji uzdatniania wody w Jeżowem

rni24.eu13 października 2021

Nowe drogi w Gminie Ulanów

rni24.eu13 października 2021

Międzypowiatowy konkurs plastyczny „Mówię Nie – wszystkiemu co złe” rozstrzygnięty

rni24.eu6 października 2021

Odbyła się gra edukacyjna „Niepodległa w sercach, konstytucja marcowa”

rni24.eu6 października 2021

Zakończenie sporu sądowego z byłym pracownikiem Spółki

rni24.eu4 października 2021

Policyjne działania „Motocykl”

rni24.eu4 października 2021

Uroczyste wodowanie galaru „Powiat Niżański”

rni24.eu4 października 2021

Ogólnopolska akcja #sadziMY

rni24.eu4 października 2021

Odbył się XXXI Memoriał Szachowy Jana Gietki

rni24.eu4 października 2021