W powiecie

Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego

Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego

Z dniem 1 lipca br. Powiat Niżański rozpoczął realizację zadania pn. „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego”. Kwota dofinansowania, którą otrzymał Powiat to 18.660,00 zł, a wkład własny niefinansowy to kwota 2.190 zł.

Celem głównym realizowanego Projektu jest:

  • zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, co przyczyni się do zaktywizowania podmiotów zajmujących się wytwarzaniem lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych oraz do wzrostu zainteresowania kontynuowaniem tych tradycji przez ludzi młodych. – stworzenie wizerunku polskich obszarów wiejskich, jako atrakcyjnego miejsca do życia i prowadzenia biznesu, w tym szeroko pojętego biznesu gastronomicznego i wytwarzania żywności oraz do wypoczynku z dobrą kuchnią/produktami kulinarnymi w tle,
  • promocja tego wizerunku z wykorzystywaniem najnowszych trendów w marketingu,
  • zwiększenie udziału mieszkańców w kultywowaniu i promowaniu tradycji regionu.

Cel ten z pewnością wpłynie na realizację priorytetu: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Cele szczegółowe realizowanego zadania, to:

  • przygotowanie 15 stoisk wystawienniczych z lokalnymi tradycyjnymi produktami kulinarnymi Powiatu Niżańskiego,
  • udział w IV Powiatowym Konkursie na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego przez 15 podmiotów zainteresowanych wdrażaniem inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
  • przygotowanie przez podmioty biorące udział w operacji dodatkowego wspólnego stoiska z lokalnymi tradycyjnymi produktami kulinarnymi Powiatu Niżańskiego.

Poprzez realizację tego zadania osiągnięty zostanie cel, jakim jest zwiększenie udziału mieszkańców w kultywowaniu i promowaniu tradycji regionu.

Projekt skierowany jest do:

  • odbiorców bezpośrednich, zajmujących się wytwarzaniem lokalnych tradycyjnych produktów kulinarnych z terenu Województwa Podkarpackiego (np. Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń, grup nieformalnych). Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie w tym obszarze, zakładamy, że dla prawidłowej realizacji operacji każdy z nich będzie liczył 8 osób – łącznie 120 osób, będą to osoby z terenu Województwa Podkarpackiego.
  • odbiorców pośrednich projektu, tj. mieszkańców Województwa Podkarpackiego i Województwa Lubelskiego. Zadanie „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego” organizowana będzie podczas Dożynek Powiatu Niżańskiego – dużej imprezy plenerowej Powiatu Niżańskiego, w której uczestniczyć będą osoby w każdym przedziale wiekowym – rodzice z dziećmi, młodzież, osoby starsze, a także osoby niepełnosprawne i wykluczone społecznie.

Wszystkie te osoby będą miały możliwość zapoznania się z lokalnymi tradycyjnymi produktami kulinarnymi Powiatu Niżańskiego, uczestnicząc w wydarzeniach promujących lokalne tradycje i zwyczaje.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło Powiat Niżański

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Rudnik nad Sanem miejscem tegorocznych Dożynek Powiatowych

rni24.eu23 lipca 2021

Rozmowy o budowie ścieżki pieszo-rowerowej Nisko-Nowsielec

rni24.eu23 lipca 2021

Umowa na budowę ciągu pieszo – rowerowego w Jacie podpisana

rni24.eu21 lipca 2021

Brzegi rzeki San połączone dwiema nitkami mostu powstającego w ramach budowy S19

rni24.eu20 lipca 2021

„Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021”

rni24.eu20 lipca 2021

VI edycja biegu „Nisko na piątkę” i XI edycja „Niżańskich regat”

rni24.eu16 lipca 2021

Wielkie Otwarcie Zalewu Podwolina w Nisku

rni24.eu15 lipca 2021

Opieka wytchnieniowa dla mieszkańców gminy Ulanów

rni24.eu7 lipca 2021

Wyniki matur w Powiecie Niżańskim

rni24.eu7 lipca 2021