W Nisku

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

13 marca ruszy nabór wniosków w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Osoby, które planują podjąć działalność gospodarczą mogą uzyskać 100 tys. zł.

Pomoc od ARIMR będzie przyznawana w związku z rozpoczynaniem prowadzenia działalności pozarolniczej. Będzie przyznawana w dwóch latach, 80% kwoty w formie zaliczki, natomiast 20% będzie uzależnione od prawidłowej realizacji biznesplanu. Premię będzie można przeznaczyć na budowę lub modernizację obiektów budowlanych oraz na zakup bądź instalację maszyn.

Premię może uzyskać wnioskodawca posiadający ubezpieczenie rolnicze lub gospodarstwo rolne.
Pomoc może być również przyznana beneficjentowi podziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem.

Pomocy nie przyznaje się osobie, która jest beneficjentem jednego z poniższych instrumentów wsparcia:
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW 2007-2013,
„Premie dla młodych rolników” objętych PROW 2014 – 2020 (poprzedni okres nie jest brany pod uwagę),
„Restrukturyzacja małych gospodarstw” objętych PROW 2014-2020.

W województwie podkarpackim realizowane były już podobne działania służące podniesieniu konkurencyjności i przedsiębiorczości gospodarstw. Działania były realizowane w ramach Programu Operacyjnego SAPARD, Sektorowego Programu Operacyjnego Rolnego na lata 2004 – 2006 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Zaobserwowano, iż działania aktywizowały zawodowo członków rodzin rolniczych a beneficjentom działania – czynnym rolnikom, najłatwiej było podjąć działalność dodatkową w dziedzinie, którą znają, stąd też popularność inwestowania w usługi rolnicze i dla ludności. Widać też wyraźnie, iż decydując o kierunku działalności beneficjenci kierowali się tradycją regionu. Rolnicy podejmujący działalność w zakresie usług rolniczych jednocześnie doposażali swoje gospodarstwo w niezbędny sprzęt oraz poprawili stopień wykorzystania maszyn już posiadanych. Zainteresowanie programami było bardzo duże. W naszym województwie złożonych zostało łącznie 2148 wniosków. Wypłacono ponad 74,1 mln zł na działalność nierolniczą lub związaną z rolnictwem. Pomoc udzielana była na realizację inwestycji związanych z podjęciem lub rozwojem działalności w zakresie:
287 – usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa
309 – usług dla ludności
25 – sprzedaży hurtowej
19 – sprzedaży detalicznej
37 – rzemiosła lub rękodzielnictwa
90 – robót i usług budowlanych lub instalacyjnych
295 – usług turystycznych, związanych ze sportem, agroturystyką
15 – usług transportowych
9 – usług komunalnych
6 – przetwórstwa produktów rolnych i leśnych
12– wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy.

Szczegółowe informacje na temat operacji typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 udzielane są w Podkarpackim Oddziale Regionalnym ARiMR (17) 875 60 00 i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

źródło: Starostwo Powiatowe Nisko

1

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Pomóżmy absolwentce Liceum Ogólnokształcącego w Nisku

rni24.eu16 czerwca 2021

Nominacja Burmistrza do Podkarpackiej Nagrody Samorządowej

rni24.eu16 czerwca 2021

Uczennice RCEZ w Nisku wśród laureatów specjalnej, internetowej edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży

rni24.eu16 czerwca 2021

Wielkie otwarcie zalewu “Podwolina” w Nisku już wkrótce

rni24.eu15 czerwca 2021

Premierowy pokaz filmu „Historia Niska – czyli jak to się stało, że wyrosło miasto” w NCK “Sokół”

rni24.eu15 czerwca 2021

Andżelika Guściora Laureatką 16. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki

rni24.eu14 czerwca 2021

Plac budowy pod Sąd i Prokuraturę Rejonową już przekazany

rni24.eu14 czerwca 2021

Daniel Dybka na podium w tenisowym Turnieju Grand Prix Stalowej Woli

rni24.eu10 czerwca 2021

Ośmioletnia Jagoda z Wólki Tanewskiej zaprojektowała maskotkę dla TSSE

rni24.eu9 czerwca 2021