W Nisku

Powiatowy Dzień Działacza Kultury 2019

Powiatowy Dzień Działacza Kultury 2019

W sobotę 18 maja 2019 roku, w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół”, odbyły się organizowane przez Powiat Niżański po raz piąty, obchody Powiatowego Dnia Działacza Kultury. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zbigniew Kotuła oraz Zastępca Wójta Gminy Krzeszów Wiesław Kasperek.

Starosta Niżański Robert Bednarz, doceniając codzienny trud i wysiłek wkładany w przygotowywanie uroczystości uświetniających nie tylko oficjalne święta, ale będące również rozrywką dla całych rodzin, zaprosił wszystkich działaczy kultury i oficjalnie na ich ręce złożył serdeczne podziękowania.

Nagrody Starosty Niżańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Powiecie Niżańskim, które Starosta wręczał wraz z Wicestarostą Adamem Machem otrzymali:

Pani Mirosława Barylska – instruktor ds. muzyki w NCK „SOKÓŁ”. Od 2013 r. kierownik artystyczny i prowadząca chór „ECHO” Klubu Seniora w Nisku. Od 2016 r. kierownik i tamburmajor orkiestry dętej przy OSP w Zarzeczu (jako wolontariusz), Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Zarzeckiej. Od 15 lat prowadzi Scholę Parafialną w Zarzeczu. Od wielu lat działa w ZHP, m.in. prowadzi drużynę harcerską w Zarzeczu. Obecnie, jako zastępca Komendanta Hufca w Nisku, współorganizuje wypoczynek dla dzieci podczas ferii letnich i zimowych. Koordynator obchodów 100-lecia ZHP na Ziemi Niżańskiej. Za swoją pracę na rzecz społeczności została odznaczona Srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” w 2016 r., wyróżnieniem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w 2015 r. – Działacz Kultury i Brązowym Medalem „Za zasługi dla ZHP” w 2018 r.

Pani Helena Rosa – członkini Zespołu wokalnego „Jargocianie” działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie w ramach Klubu Seniora. Pani Helena, jako solistka występuje od 2015 roku i uświetnia swoimi występami lokalne przedsięwzięcia artystyczne wyśpiewując dawne melodie, przyśpiewki i piosenki ludowe. Upowszechnia lokalną tradycję, kulturę jednocześnie promując Gminę Jarocin i Powiat Niżański.

Pani Elżbieta Bis – projektantka i realizatorka projektów z wikliny w Rudniku nad Sanem, Krzeszowie, Bolestraszycach, Jeżowem, Czudcu i Strzyżowie. Zajmuje się wikliną artystyczną, malarstwem, grafiką i sztuką użytkową. Uczestniczy w plenerach malarskich i wikliny artystycznej, promując i upowszechniając wiedzę o Gminie Rudnik nad Sanem i Powiecie Niżańskim.

Pani Maria Kopacz – współorganizatorka i organizatorka wielu inicjatyw kulturalnych. Jej wielkim sukcesem jest reaktywacja Kapeli Ludowej „Jeżowianie”, opracowanie materiału i aranżacji nowych utworów, wydanie płyty oraz współorganizacja 30-lecia Kapeli Ludowej. Pani Maria z powodzeniem angażuje młodzież do wielu działań kulturalnych.

Pan Ryszard Krzeszowiec – aktywny uczestnik plenerów malarskich i wszelkich wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Krzeszów. Społecznie prowadzi warsztaty modelarstwa w GOK w Krzeszowie. Jego pasją jest m.in.: żeglarstwo, modelarstwo, fotografia, ogrodnictwo, malarstwo i tkactwo. W swoim dorobku ma wiele wystaw malarstwa, rysunku i gobelin.

Pan Kamil Chmielowski – działacz społeczny na rzecz kultywowania tradycji i kultury flisackiej. Od 14 lat związany z Bractwem Flisackim w Ulanowie aktywnie działa na rzecz rozwoju turystyki w Powiecie oraz spływów flisackich jednostkami typu galar. Aktywnie uczestniczył w działaniach zmierzających do wpisu „Tradycji flisackich” na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO oraz listę światową.

Pan Janusz Kusz – wieloletni działacz na rzecz rozwoju kultury w Gminie Harasiuki i Powiecie. Działalność kulturalną rozpoczął od założenia zespołu kolędniczego „Herody”. Jest również zaangażowany w działania zespołu obrzędowego w Łazorach. Współorganizuje imprezy okolicznościowe i wystawy. Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Harasiuki.

Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich – działa od 1986 r. Skupia ok. 100 tancerzy, którzy pasjonują się trudną sztuką tańca ludowego i narodowego. Zespół specjalizuje się również w spektaklach tanecznych budowanych w oparciu o motywy ludowe. Zespół został wielokrotnie nagradzany i wyróżniany podczas festiwali, konkursów, przeglądów krajowych i międzynarodowych.

W dowód wdzięczności za pracę na rzecz promocji i kulturowego rozwoju Powiatu Niżańskiego Starosta Niżański, Wicestarosta i Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko wręczyli wyróżnienia pracownikom instytucji kultury. Pamiątkowe statuetki otrzymali pracownicy zaproponowani przez Dyrektorów domów, centrów i ośrodków kultury z gmin Powiatu, wśród których znalazły się Panie: Elżbieta Sawicka, Teresa Siębida, Halina Grzesiak, Maria Łyko, Barbara Szast, Zdzisława Mika, Maria Błądek, Anna Dybka i Monika Jagiełło.

Ponadto, wszyscy pracownicy miejskich i gminnych domów, centrów i ośrodków kultury z terenu Powiatu, otrzymali podziękowania i drobne upominki za całokształt pracy na rzecz upowszechniania kultury w Powiecie Niżańskim.

Dla wyróżnionych oraz zaproszonych na galę pracowników i działaczy kultury z terenu powiatu niżańskiego przygotowano widowisko muzyczne „Bajkowa Nibylandia” w wykonaniu podopiecznych NCK „Sokół”.

Cała uroczystość miała na celu uświadomienie, jak ważną rolę wśród nas pełnią osoby, których zazwyczaj nie widać, a dzięki którym wszyscy mają kontakt z szeroko rozumianą kulturą.

DSC_0963

DSC_0958

DSC_0875

DSC_0732

Źródło: Powiat Niżański 

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W Nisku

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Podziękowanie dla niżańskich funkcjonariuszy

rni24.eu27 października 2021

Seniorze nie daj się oszukać! Spotkanie z policjantami w klubie seniora

rni24.eu27 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021