W Nisku

Powiat Niżański zainwestował w 2017 roku w infrastrukturę oświatową i szpital

Powiat Niżański zainwestował w 2017 roku w infrastrukturę oświatową i szpital

Rok 2017 to dobry czas pod względem modernizacji nie tylko infrastruktury drogowej. Świadczy o tym rozpoczęta „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa bieżni prostej 3-torowej do biegów na 60 m przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku”. Inwestycja jest realizowana w dwóch etapach: I etap w 2017 o wartości 358.632,54 zł i II w 2018 r. Łączny koszt tego zadania to kwota 880.837,85 zł, z czego 506.900 zł, to środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017.

Również na terenie RCEZ w Nisku, zostało zrealizowane zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni placu przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku” – Etap I. Koszt zadania to kwota 484.169,80 zł, w całości sfinansowana przez Powiat.

Z Unii Europejskiej, w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa III Czysta energia, Powiat Niżański realizuje 2 projekty wieloletnie, na które pozyskał dofinansowanie w wysokości 3.408.659,36 zł, z czego 2.489.920,66 zł to dofinansowanie na zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem”, całkowity koszt tej inwestycji wynosi 3.314.678,21 zł. Natomiast 918.738,70 zł, to otrzymane dofinansowanie na zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Ulanowie”, gdzie łączna wartość projektu to 1.280.602,70 zł.

Warto również wspomnieć, że z Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna realizowane jest zadanie pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem”. Wartość ogólna projektu wynosi 1.295.802,37 zł, z czego 775.703,50 zł to dofinansowanie.

Ponadto, została również wybudowana winda osobowa wewnętrzna i podjazdy dla osób niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej w Ulanowie, przeznaczonym na potrzeby edukacyjne uczniów SOSW w Rudniku nad Sanem. Dzięki tej inwestycji, uczniowie SOSW będą mogli w przyszłości, swobodnie przemieszczać się pomiędzy piętrami, co wpłynie korzystnie na komfort ich funkcjonowania w budynku. Koszt inwestycji wyniósł 392.345 zł, z czego 150.000 zł to dofinansowanie z PFRON.

Opracowana została również dokumentacja projektowa pod budowę platformy z szybem samonośnym do pionowego transportu osób niepełnosprawnych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nisku, za kwotę 10.947 zł.

Powiat Niżański i Dyrekcja SOSW nie od dziś troszczą się równie z o podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem. Świadczy o tym wiele inwestycji, które na przestrzeni ostatnich trzech lat zostały przeprowadzone w rudnickiej placówce.

Zrealizowane w ostatnim czasie działania zapewniły podopiecznym SOSW atrakcyjną przestrzeń, która spełnia funkcje rekreacyjne oraz jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym, przeznaczonym zarówno do wypoczynku czynnego, jak i biernego.

W tym celu w ramach zadania pod tytułem: ,,Poprawa funkcjonalności podwórka Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem poprzez zakup i montaż wyposażenia dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych’’, ze środków przyznanych przez Powiat, w wysokości 171.370,30 zł, przeprowadzone zostały ważne dla SOSW zadania: „Wykonanie altany o konstrukcji z drewna klejonego giętego”, „Dostawa i montaż elementów małej architektury” i „Wykonanie altany sześciobocznej o konstrukcji drewnianej krytej gontem, amfiteatru i ramy ekranu kina letniego”.

Ponadto w dalszym ciągu trwają prace w budynku po byłym Liceum Ogólnokształcącym w Ulanowie. Dzięki nim, nieużytkowany dotychczas budynek, zostanie dostosowany do potrzeb uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.
Troską władz Powiatu Niżańskiego jest także Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku. Dbałość o ochronę zdrowia mieszkańców to jedno z podstawowych zadań, które jest skutecznie realizowane. W roku 2017 w niżańskiej lecznicy przeprowadzono liczne remonty, w tym m. in. Oddziału Dziecięcego, wyremontowany został m. in. eksploatowany agregat prądotwórczy, zainstalowano system autostartu oraz dwa nowe piece gazowe do ogrzewania ciepłej wody. Koszt wykonanych prac to 253.000 zł, z czego 224.825 zł, to środki pochodzące od Powiatu Niżańskiego.

Przeprowadzone remonty to nie jedyne działania, na których w 2017 roku koncentrowali się zarządzający niżańską lecznicą. W Szpitalu podjęto także realizację projektu poprawy gospodarki materiałowo-lekowej.

Szpital przygotował projekt do RPO, który decyzją Urzędu Marszałkowskiego został zatwierdzony do realizacji. Wartość całkowita projektu wynosi 6.569.360,71 zł, w tym środki z EFRR to kwota w wysokości 5.356.712,83 zł. W ramach projektu dla SPZZOZ w Nisku zakupiony zostanie sprzęt medyczny, taki jak: tomograf komputerowy, aparaty USG, aparat RTG przyłóżkowy, aparat anestezjologiczny, sprzęt na blok operacyjny (laparoskopy, artroskop, zespół napędów ortopedycznych, instrumentarium operacyjne) i sale pooperacyjne (kardiomonitory, pompy strzykawkowe, łóżka, defibrylatory i ssaki), aparaty KTG z telemetrią. Dodatkowo ucyfrowiona zostanie diagnostyka obrazowa. W wyniku realizacji projektu poprawie ulegnie bezpieczeństwo udzielanych świadczeń zdrowotnych, a także dostępność do diagnostyki i nowoczesnych procedur medycznych. Projekt jest w realizacji od 2017 roku, a zakończy się w roku 2018.

– W planach na 2018 rok mamy kolejne ważne zadania, które mamy nadzieję, że tak jak w latach poprzednich, tak i w nadchodzącym roku uda nam się zrealizować przy znacznych środkach pozyskanych z zewnątrz. Wyrażam nadzieję, że w roku 2018 pomyślnie zrealizujemy wyznaczone sobie cele, a ich realizacja sprawi, że potrzeby mieszkańców Powiatu Niżańskiego będą coraz lepiej zaspakajane. – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Artykuł sponsorowany 

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w W Nisku

Atrakcyjna oferta sklepu rowerowego TIP-TOP Raty 0 %

rni24.eu1 marca 2021

Bezpłatny kurs komputerowy dla Mieszkańców Gminy i Miasta Nisko

rni24.eu1 marca 2021

Huta Stalowa Wola na rzecz walki z Covid-19

rni24.eu1 marca 2021

Niżańskie Centrum Kultury “Sokół” zaprasza na wystawę

rni24.eu1 marca 2021

Fundusze Europejskie po godzinach. Aktywna Mama.

rni24.eu26 lutego 2021
zbiórka

OSP zebrało datki dla rodziny z Kurzyny Małej

rni24.eu25 lutego 2021

Prosty język w urzędzie – wsparcie dla mieszkańca i urzędnika

rni24.eu24 lutego 2021

Aktywny Samorząd – nabór 2021

rni24.eu24 lutego 2021

Jest praca. Iwamet rekrutuje.

rni24.eu22 lutego 2021