W Nisku

Powiat Niżański w projekcie LOWE

Powiat Niżański w projekcie LOWE

Powiat Niżański znalazł się w gronie 15 grantobiorców projektu Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOVE). Program ten zakłada wykorzystanie potencjału szkół i środowisk lokalnych do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnych osób dorosłych.

Projekt to pilotażowe działanie Związku Powiatów Polskich, którzy w 15-stu wybranych lokalizacjach w Polsce sprawdzą jak działa taki model aktywizacji społeczeństwa. Głównym celem twórców projektu LOWE jest aktywność edukacyjna osób dorosłych, rozwijanie takich kompetencji jak wychowawcze, społeczne i potrzebne na rynku pracy. To również rozwijanie metod i narzędzi pracy nauczycieli z osobami dorosłymi, w szczególności w małych środowiskach lokalnych i na terenach defaworyzowanych.

-Powiat otrzyma dofinansowanie w wysokości 249 tys. zł. W ramach tego zadania planujemy zrealizować różne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjno-aktywizacyjnym, jak spotkania z pracodawcami, targi pracy, szkolenia – mówił Robert Bednarz, starosta niżański.

61% otrzymanej kwoty powiat niżański musi przeznaczyć na koszty działalność bezpośredniej, takie jak płaca dla prowadzących, materiały szkoleniowe, wyżywienie. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji zostanie utworzony w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, bo placówka ma ku temu odpowiedni predyspozycje. Jak podkreśla starosta, na pewno w projekt zostaną włączeni nauczyciele pracujący w szkole. Część z nich zostanie zatrudniona, część będzie wykonywać zadania w ramach wolontariatu.

Grant, który otrzyma powiat niżański, przyznawany jest na okres 2 lat, do czerwca 2018 roku, Jednak powiat musi uczestniczyć w projekcie co najmniej 2 lata po zakończeniu grantu, czyli nie krócej niż do czerwca 2020 roku.

Małgorzata Petecka

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W Nisku

S19 Lasy Janowskie – Zdziary oddana do ruchu

rni24.eu18 października 2021

Andżelika Guściora ze stypendium Starosty Niżańskiego

rni24.eu18 października 2021

Uroczysta gala dla nauczycieli i pracowników oświaty

rni24.eu18 października 2021

Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Ulanowie zyskała nowe ogrodzenie

rni24.eu18 października 2021
nck

„Nie lękajcie się być świętymi” w NCK Nisko

rni24.eu13 października 2021

Umowa na budowę kanalizacji w Nowej Wsi już podpisana

rni24.eu12 października 2021

Do skradzionej betoniarki dotarli po śladach kół

rni24.eu8 października 2021

Spotkanie II z cyklu Wieki niezupełnie ciemne

rni24.eu8 października 2021

Voster ATS Team na Circuit des Ardennes

rni24.eu7 października 2021