W Nisku

Powiat niżański uczestniczy w programie „Aktywny samorząd”

Powiat niżański uczestniczy w programie „Aktywny samorząd”

Powiat niżański w tym roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, przyjmując rolę Realizatora programu. 

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku. Głównym celem programy jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Szczegółowe informacje na temat programu udzielane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku. Również w centrum można składać wnioski na poszczególne obszary działania.

W 2017 program obejmuje obszary wsparcia w dwóch modułach. Pierwszy z nich obejmuje cztery obszary. Pierwszy dotyczy likwidacji bariery transportowej oraz pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do auta oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B. Drugi dotyczy likwidacji barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym poprzez pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, a także dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania. Trzecie obszar to likwidacja barier w poruszaniu się. Można uzyskać pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości lub pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości). Ostatni obszar dotyczy pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie  opieki dla osoby zależnej.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 sierpnia 2017 r.

Drugi moduł dotyczy pomocy w w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 marca 2017 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017 lub do 10 października 2017 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018.

źródło: Starostwo Powiatowe Nisko

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W Nisku

Podziękowanie dla niżańskich funkcjonariuszy

rni24.eu27 października 2021

Seniorze nie daj się oszukać! Spotkanie z policjantami w klubie seniora

rni24.eu27 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021

S19 Lasy Janowskie – Zdziary oddana do ruchu

rni24.eu18 października 2021

Andżelika Guściora ze stypendium Starosty Niżańskiego

rni24.eu18 października 2021

Uroczysta gala dla nauczycieli i pracowników oświaty

rni24.eu18 października 2021

Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Ulanowie zyskała nowe ogrodzenie

rni24.eu18 października 2021