W Nisku

Powiat Niżański na podium Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów

Powiat Niżański na podium Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów

W dniach 3-4 kwietnia br. w Warszawie odbyło się XXV Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich (ZPP), podczas którego Starosta Niżański Robert Bednarz odebrał z rąk Prezesa ZPP Andrzeja Płonki, statuetkę i dyplom za zajęcie 3 miejsca w skali całego kraju, w kategorii powiatów od 60 do 120 tys. mieszkańców.

Powiat Niżański, już po raz drugi z kolei, znalazł się w czołowej 15 najaktywniejszych powiatów, w przeprowadzanym corocznie przez ZPP Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin, w kategorii Powiatów od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców. W kategorii tej sklasyfikowano ponad 150 powiatów z całej Polski.

Rok 2018 to kolejny dobry rok dla Powiatu Niżańskiego, w którym udało się wiele osiągnąć, dzięki bardzo dobrej realizacji zadań Powiatu, poprzez sprawne działanie Zarządu i Rady Powiatu Niżańskiego, Wydziałów Starostwa Powiatowego w Nisku oraz jednostek organizacyjnych Powiatu. Dzięki wspólnym, sprawnym działaniom, znajdującym odzwierciedlenie w aktywności w pozyskiwaniu środków na realizację zadań, pełnemu zaangażowaniu w realizację zadań Powiatu wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego, dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu, służb, inspekcji i straży oraz osób i instytucji, z którymi Powiat współpracował, Powiat Niżański zajął bardzo wysokie 3 miejsce w organizowanym przez ZPP Rankingu Powiatów i uzyskał tytuł „Laureat Rankingu Powiatów 2018”. Wyprzedził nas tylko Powiat Tomaszowski (woj. lubelskie) i Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski (woj. opolskie).

Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Łącznie w czterech kategoriach, w 2018 roku, oceniono ponad 300 powiatów i ponad 60 miast na prawach powiatu.

Ranking jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Zwycięstwo danego samorządu wiąże się z przyznaniem tytułu „Dobry Polski Samorząd”. Ranking trwa przez cały rok. Kolejność na liście wyróżnionych uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz od zrealizowanych działań. Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów jest bezpłatny i dobrowolny.

Samorządy sklasyfikowane w Rankingu, oceniane są przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów, zgrupowanych w dziesięciu grupach tematycznych, takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa oraz działania promocyjne.

Nagrody za udział w Rankingu – okolicznościowe puchary i dyplomy dla zwycięzców – wręczane są corocznie podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.

– Cieszymy się, że działania władz Powiatu Niżańskiego przynoszą tak dobre rezultaty, czego odzwierciedleniem jest bardzo wysokie 3. miejsce w organizowanym przez ZPP Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin. Tak jak powiedziałem w ub. roku, w ślad za wysoko sklasyfikowanym rokiem 2017, kiedy to weszliśmy do czołowej „15”, zajmując 12 miejsce, że będziemy w kolejnych latach dążyć do utrzymania solidnego poziomu funkcjonowania samorządu i efektywnej realizacji zadań oraz utrzymania wysokiego miejsca w Rankingu, a może nawet zbliżenie się jeszcze wyżej, do czołówki klasyfikacji. I udało nam się w tym roku znaleźć w czołowej trójce najaktywniejszych samorządów. To efekt pracy wszystkich osób zaangażowanych w realizację zadań powiatu, którym w tym miejscu, składam serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności – mówi Starosta Robert Bednarz.

Wspomnijmy, że zajęte za 2017 rok 12. miejsce było wyjątkowo wysoką lokatą, w porównaniu z poprzednimi latami, kiedy to w klasyfikacji dotyczącej 2016 r. Powiat Niżański zajął wysokie 22 miejsce, w 2015 r. – 75 miejsce, natomiast w 2013 r. – 73.

Na uwagę zasługuje również fakt, że Powiat Niżański ponownie okazał się najlepszy w swojej kategorii, wśród innych, uczestniczących w rankingu powiatów z Województwa Podkarpackiego.

0808ddbe16a70e69d00aa2bc7788bbc68124-1

 Źródło: Powiat Niżański 

2 komentarze

Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Podziękowanie dla niżańskich funkcjonariuszy

rni24.eu27 października 2021

Seniorze nie daj się oszukać! Spotkanie z policjantami w klubie seniora

rni24.eu27 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021