W Nisku

Powiat Niżański gospodarzem Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego

Powiat Niżański gospodarzem Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego

W dniach 8 i 9 lipca 2019 roku odbył się Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego. Na zaproszenie Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, Starostowie z całego Województwa uczestniczyli w Konwencie, który odbył się w Ulanowie – Stolicy Flisactwa Polskiego.

Posiedzenie Konwentu prowadził Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego Józef Jodłowski, Starosta Rzeszowski.

Na 2-dniowym Konwencie omówione zostały tematy merytoryczne, dotyczące inwestycji drogowych, „funduszu autobusowego”, wyceny świadczeń zdrowotnych oraz programów wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Pierwszy dzień obrad rozpoczęło przywitanie gości i uczestników Konwentu przez jego Przewodniczącego, po czym głos zabrał gospodarz Powiatu Niżańskiego Robert Bednarz, który zapoznał zebranych z wizytówką naszego Powiatu, atrakcjami turystycznymi poszczególnych gmin, zrealizowanymi inwestycjami i inicjatywami prowadzonymi przez Powiat Niżański.

Po wystąpieniu Starosty prezentacje przedstawili goście pierwszego dnia Konwentu. Jako pierwszy wystąpił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Rafał Weber, odpowiedzialny za sprawy związane z transportem drogowym, drogami publicznymi i bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Jak poinformował Minister Weber, łączne wsparcie samorządów w latach 2016-2019 wyniesie 590,27 mln zł. W samym 2019 roku będzie to kwota 324,54 mln zł, z czego w ramach Rezerwy Subwencji Ogólnej samorządy otrzymają: 54,32 mln zł, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (nabór w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej): 74,82 mln zł i Funduszu Dróg Samorządowych (nabór na 2019 r.): 195,4 mln zł.

Minister omówił też Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, w tym inwestycje zrealizowane, inwestycje w realizacji i inwestycje w przygotowaniu oraz zadania na istniejącej sieci dróg krajowych. Łącznie w województwie podkarpackim zrealizowanych i w trakcie realizacji jest 84 zadania o wartości 1.237,7 mln zł.

Tematykę dotyczącą źródeł finansowania inwestycji drogowych i realizowanych zadań drogowych przedstawiła również Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury – Beata Leszczyńska.

Tematyce tej poświęcił również swoje wystąpienie, reprezentujący Wojewodę Podkarpackiego, Dyrektor Wydziału Infrastruktury PUW – Krzysztof Sopel, który poinformował o wnioskach złożonych do Wojewody przez powiaty i gminy oraz o etapie, na jakim znajduje się weryfikacja złożonych wniosków.

Kolejnym tematem obrad Konwentu były zasady dofinansowania zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, ze środków tzw. „funduszu autobusowego”.

Gościem Konwentu, który wprowadził obecnych w powyższy temat był Prezes Zarządu ZPP Andrzej Płonka, Starosta Bielski.

Następnie temat ten omówił Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury – Bogdan Oleksiak.

Dyrektor Oleksiak omówił zasady dofinansowania ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, obowiązujące do 31 grudnia 2021 roku oraz zadania organizatorów w zakresie zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego z wykorzystaniem środków Funduszu, w związku z wchodzącą w życie z dniem 18 lipca br. ustawą o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dzień pierwszy Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego w Ulanowie zakończył spływ galarami po rzece San połączony z promocją produktów lokalnych. Konwent był doskonałą okazją do zaprezentowania tej właśnie – jednej z największych atrakcji Powiatu Niżańskiego, spotykanej tylko w Gminie Ulanów, oraz zasmakowania produktów lokalnych przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich Wólka Tanewska.

W drugim dniu obrad Konwentu tematem wiodącym była sytuacja szpitali powiatowych. Temat ochrony zdrowia – zmiany wyceny procedur i działania rozwojowe w służbie zdrowia omówił obecny na Konwencie Dyrektor Podkarpackiego Oddziału NFZ Ryszard Bugaj. Dyrektor przedstawił temat wzrostu wyceny świadczeń opieki zdrowotnej od lipca 2019 r., z podziałem na ryczałty w zakresie szpitali PSZ (Podstawowe Szpitalne Zabezpieczenie), Leczenia szpitalnego, SOR-ów i Izby Przyjęć, Rehabilitacji Medycznej, Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Świadczeń odrębnie kontraktowanych, Leczenia Stomatologicznego oraz Programów profilaktycznych i nieobjętych wzrostem wycen.

W trakcie spotkania Starostowie dyskutowali i podkreślali trudną sytuację finansową w swoich szpitalach powiatowych. Podkreślali, że środki, o których mówi NFZ są niewystarczające, aby poprawić sytuację szpitali powiatowych.

Kolejnym tematem omawianym na Konwencie było przedstawienie przez Dyrektora Podkarpackiego Oddziału PFRON w Rzeszowie Macieja Szymańskiego, programów dofinansowania z PFRON: tj. Programu Stabilne zatrudnienie (Moduł I (Instytucje) i Moduł II (Staże zawodowe w administracji rządowej) oraz System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, którego głównym celem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz, załatwiania na drodze elektronicznej spraw związanych ze wsparciem integracji zawodowej i społecznej finansowanym ze środków PFRON.

Wystąpienie Dyrektora Szymańskiego było ostatnim punktem porządku dwudniowych obrad Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego w Ulanowie.

Na zakończenie Starosta Niżański Robert Bednarz podziękował Przewodniczącemu Józefowi Jodłowskiemu za zorganizowanie Konwentu na terenie naszego Powiatu, zapraszając do powtórzenia w przyszłości tego wydarzenia.

– Cieszę się, że Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego przyjął moje zaproszenie do zorganizowania Konwentu właśnie tu w Ulanowie. Omówiliśmy tematy merytoryczne, dotyczące wielu płaszczyzn dotyczących naszych samorządów, w tym inwestycji drogowych, „funduszu autobusowego”, wyceny świadczeń zdrowotnych oraz programów wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Goście, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, w tym przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury z Wiceministrem Rafałem Weberem na czele, przedstawiciel Pani Wojewody, Dyrektor rzeszowskiego Oddziału NFZ i Dyrektor Oddziału PFRON, nie tylko omówili szeroko interesującą nas tematykę, ale również wysłuchali naszych uwag i problemów, z jakimi spotykamy się na co dzień na szczeblu powiatowym. Konwent oprócz merytorycznych tematów był również doskonałą okazją do zapoznania osób w nim uczestniczących, m.in. z atrakcjami turystycznymi ziemi niżańskiej, jaką są spływy galarami po rzece San, połączonej z promocją produktów lokalnych – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

_MG_5423

_MG_5473

Źródło:Powiat Niżański 

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Podziękowanie dla niżańskich funkcjonariuszy

rni24.eu27 października 2021

Seniorze nie daj się oszukać! Spotkanie z policjantami w klubie seniora

rni24.eu27 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021