W powiecie

Porozumienie na wspólną inwestycje w Gminie Krzeszów- podpisane

Porozumienie na wspólną inwestycje w Gminie Krzeszów- podpisane

Dnia 5 marca br. w siedzibie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zostało podpisane trójstronne porozumienie pomiędzy Województwem Podkarpackim, Powiatem Niżańskim i Gminą Krzeszów, w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów polegająca na rozbudowie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1069R w km 3+656 oraz budowie i przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Krzeszów”.

Porozumienie podpisali: Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Piotr Miąso, Starosta Niżański Robert Bednarz i Wójt Gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski.

Porozumienie zakłada, że zadanie powinno być realizowane i rozliczone w terminie do końca 2022 r. Funkcję Inwestora zadania pełnić będzie Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, natomiast wartość w opracowanej dokumentacji projektowej oszacowano na 3,6 mln zł brutto.

Zarówno Powiat Niżański, jak i Gmina Krzeszów, zrzekły się odszkodowań za nieruchomości przejęte na własność Województwa Podkarpackiego przy realizacji przedmiotowego zadania, zaś kwoty przysługujące, jako należne odszkodowanie będą wliczone w budżet zadania.

– Należy zwrócić szczególną uwagę na zaangażowanie Wójta Gminy Krzeszów Stanisław Nowakowskiego w działania związane z realizacją tego zadania na terenie Gminy Krzeszów oraz samorządowców – Radnych Gminy, którzy podczas obrad XIX Sesji w dniu 19 lutego 2021 r. podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego, w formie dotacji celowej, w kwocie 2 mln zł, z przeznaczeniem na realizację w/w zadania, w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – podkreśla Starosta Niżański Robert Bednarz.

– Realizacja planowanej inwestycji będzie miała pozytywny wpływ na płynność ruchu na skrzyżowaniu, ze względu na zmianę jego formy. Zapewni również poprawę warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu, poprzez ograniczenie do ruchu jednostronnego na części dróg i skrzyżowań, oraz wpłynie korzystnie na środowisko i uatrakcyjni wizualnie centrum Krzeszowa – mówi Wójt Stanisław Nowakowski

 

 

 

Źródło Powiat Niżański

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W powiecie

Więcej w W powiecie

104 urodziny Mieszkanki Bielin

rni24.eu6 maja 2021

Uczeń RCEZ w finale Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego

rni24.eu6 maja 2021

73 000,00 zł dla Samorządowej Szkoły Muzycznej w Jeżowem

rni24.eu6 maja 2021

W niżańskim „Elektryku” odbyła się Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

rni24.eu4 maja 2021
slubowanie

W RCEZ w Nisku powstanie oddział przygotowania wojskowego

rni24.eu29 kwietnia 2021

HSW prezentuje nowe materiały z badań ZSSW-30 – strzelania z ppk SPIKE

rni24.eu29 kwietnia 2021

Wystarczy trzy dni, by przekonać się, że Powiat Niżański jest piękny

rni24.eu29 kwietnia 2021

Powiat Niżański wspiera szkoły zawodowe

rni24.eu28 kwietnia 2021

Zmarł były wikariusz Ulanowa

rni24.eu27 kwietnia 2021