W Nisku

Ponad 8 mln zł na PSIP w powiecie niżańskim

Ponad 8 mln zł na PSIP w powiecie niżańskim

Powiat Niżański jest jednym z 22 powiatów, które wezmą udział w tworzeniu Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP). Na budowę systemu samorząd otrzymał ponad 8,4 mln zł.

Założeniem PSIP jest zinformatyzowanie całego zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz innych ważnych informacji, tak by powstała jednolita wojewódzka baza danych, dostępna dla mieszkańców, przedsiębiorców i urzędów.

-Wartość projektu PSIP w zakresie prac geodezyjnych, realizowanego przez Powiat Niżański to kwota ponad 6 mln zł, i ok. 1,5 mln zł przeznaczono na wykonanie ortofotomapy i systemu do udostępniania danych oraz promocję. Ponadto planuje się pozyskać sprzęt komputerowy informatyczny i poligraficzny o łącznej wartości prawie 1 mln zł. Cieszy nas fakt, że udało się uzyskać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych tego projektu, a 15% będzie stanowił wkład własny Powiatu – mówi Robert Bednarz, starosta niżański.

Prace nad systemem potrwają do 2018 roku. Obejmą m.in. opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podstawie BDOT10k oraz innych baz; dostawę i instalację sprzętu oraz oprogramowania, w tym oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów; budowę portalu regionalnego, w tym opracowanie i publikację e-usług; wykonanie Ortofotomapy dla województwa podkarpackiego; modernizację i aktualizację EGiB w powiatach; tworzenie i aktualizację powiatowych baz GESUT; tworzenie i aktualizację BDOT500 w powiatach; cyfryzację materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiatach; wdrożenie systemów geodezyjnych.

–Projekt, jak już wcześniej wspomniano, zakłada dostawę i instalację sprzętu oraz oprogramowania. W starostwie wymienione zostaną przede wszystkim serwery wraz z urządzeniami architektury sieciowej, komputery biurowe i drukarki. Wymienione zostaną najstarsze fragmenty okablowania strukturalnego sieci LAN. Wprowadzimy nowy, bardziej funkcjonalny System Obiegu Dokumentów zintegrowany z platformą EPUAP i świadczonymi e−usługami. Realizacja projektu to dla starostwa technologiczny krok naprzód – informuje Andrzej Kołodziej, główny specjalista ds. informatyki w niżańskim starostwie.

Projekt pod nazwą „Budowa Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP)”, realizowany jest w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Priorytetowym zadaniem, przewidzianym dla PSIP, jest utworzenie e-usług danych przestrzennych, które będą przydatne zarówno dla interesanta (mieszkańca, przedsiębiorcy, geodety), jak i dla pracownika administracji publicznej. Podstawą budowy PSIP będzie aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

Ponadto przedmiotem aktualizacji będą powiatowe bazy danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT, obiektów topograficznych BDOT 500. Elementem wspomagającym proces aktualizowania i cyfryzacji zasobów danych jest pozyskanie tzw. ortofotomapy o wysokiej rozdzielczości.

Dzięki połączeniu tak kluczowych elementów e-administracji Województwa Podkarpackiego, sprawy urzędowe związane z kwestiami geodezyjnymi i z informacją przestrzenną będzie można zrealizować w sposób elektroniczny.
PSIP będzie realizowany na obszarze Województwa Podkarpackiego. Jego Liderem jest Województwo Podkarpackie, Partnerami – 18 powiatów i 4 miasta na prawach powiatu. Dodatkowo partnerami projektu mogą też być gminy – na określonych warunkach – z terenu województwa podkarpackiego, wyrażające chęć przystąpienia do niego.

-Do Projektu zostaną włączone prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją EGiB oraz budową i aktualizacją baz powiatowych GESUT, BDOT 500 oraz mapy zasadniczej, a także cyfryzacja materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Prace będą realizowane na obszarze całego powiatu niżańskiego, w latach 2017-2018. Po ich zrealizowaniu jakość opracowanych materiałów będzie na jednakowym poziomie w każdej gminie – wyjaśnia Andrzej Nowak geodeta powiatowy.

psip1

Podpisano już umowy na „Wykonanie modernizacji i aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, utworzenie baz danych BDOT500 i powiatowej bazy danych GESUT oraz cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego”, a zajmą się nimi firmy z Rzeszowa i Szczecina.

źródło: Starostwo Powiatowe w Nisku

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W Nisku

S19 Lasy Janowskie – Zdziary oddana do ruchu

rni24.eu18 października 2021

Andżelika Guściora ze stypendium Starosty Niżańskiego

rni24.eu18 października 2021

Uroczysta gala dla nauczycieli i pracowników oświaty

rni24.eu18 października 2021

Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Ulanowie zyskała nowe ogrodzenie

rni24.eu18 października 2021
nck

„Nie lękajcie się być świętymi” w NCK Nisko

rni24.eu13 października 2021

Umowa na budowę kanalizacji w Nowej Wsi już podpisana

rni24.eu12 października 2021

Do skradzionej betoniarki dotarli po śladach kół

rni24.eu8 października 2021

Spotkanie II z cyklu Wieki niezupełnie ciemne

rni24.eu8 października 2021

Voster ATS Team na Circuit des Ardennes

rni24.eu7 października 2021