W Nisku

Pomogą w wydawaniu żywności

Pomogą w wydawaniu żywności

10 tys. zł to kwota dotacji, jaką gmina Nisko przekaże organizacjom pozarządowym, które zajmą się dystrybucją żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Burmistrz Niska ogłosił III otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans. W ramach zadania organizacje zajmą się dystrybucją żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD). Pomoc otrzymają osoby skierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku.

Kierownictwo OPS-u szacuje, że z pomocy żywnościowej, podobnie jak w tamtym roku skorzysta 460 rodzin, czyli około 1000 osób. A pomoc mogą otrzymać rodziny i osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, a ich dochody nie przekraczają w przypadku osoby samotnej 951 zł, zaś w rodzinie 771 zł.

Organizacja pozarządowa, która wygra konkurs zajmie się zapewnieniem na terenie Niska i sołectw pomieszczeń na potrzeby prowadzenia dystrybucji żywności. Zapewni obsługę punktów wydawania żywności oraz transport, załadunek i rozładunek produktów dla potrzebujących. Będzie prowadzić dystrybucję żywności, przestrzegać przepisów sanitarnych dotyczących przechowywania i wydawania produktów. Organizacja będzie również prowadzić pełną dokumentację przez cały okres oraz zda sprawozdanie z działalności.

Dzięki temu, że miasto włączyło się w wydawanie żywności mieszkańcom, osoby potrzebujące nie będą musiały, jak w latach ubiegłych, jeździć np. do Stalowej Woli, gdzie działały punkt wydawania produktów spożywczych.

Małgorzata Petecka

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Podziękowanie dla niżańskich funkcjonariuszy

rni24.eu27 października 2021

Seniorze nie daj się oszukać! Spotkanie z policjantami w klubie seniora

rni24.eu27 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021