W Nisku

Pomoc osobom niepełnosprawnym w Powiecie Niżańskim

Pomoc osobom niepełnosprawnym w Powiecie Niżańskim

Przeszło 1 milion 489 tysięcy złotych, to kwota, jaką w 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku przekazało na dofinansowanie wniosków składanych przez mieszkańców Powiatu Niżańskiego. Były to osoby najbardziej potrzebujące pomocy, z niepełnosprawnościami, wymagające stałej opieki najbliższych i rehabilitacji. Pomoc uzyskały również stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie powiatu.Każdego roku Powiat Niżański otrzymuje środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dzięki nim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku w ubiegłym roku pozytywnie rozpatrzyło 308 wniosków.

Cieszymy się, że tak duża liczba osób niepełnosprawnych może skorzystać z pomocy finansowej ze środków PFRON. Umożliwia im to poprawę codziennego funkcjonowania, pozwala wrócić do sprawności fizycznej, a w przypadku osób obłożnie chorych, leżących, ułatwia najbliższym opiekę nad chorymi. Mamy nadzieję, że z roku na rok kwota przyznana nam z Funduszu będzie na tyle duża, że będziemy mogli pomóc jak największej liczbie osób – mówi Marta Ciosmak, Dyrektor PCPR w Nisku.

Po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia otwiera się ścieżka pomocy. W niżańskim PCPR można ubiegać się o wiele form wsparcia.Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności skorzystały z możliwości zwrotu kosztów zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Należy przez to rozumieć, że wnioskodawca może zakupić potrzebne urządzenie czy przedmiot ortopedyczny a następnie złożyć kompletny wniosek w urzędzie zawierający kopie orzeczenia o niepełnosprawności, oryginał faktur i potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zleceń na wyroby medyczne. W tym zadaniu dofinansowania są przyznawane za kolejnością wpływania wniosków, nie rozpatruje ich komisja tak, jak w pozostałych przypadkach.Osoby niepełnosprawne korzystają również z możliwości przystosowania łazienki dla swoich potrzeb. Należy jednak pamiętać, że pomoc finansowa przeznaczona na ten cel jest dofinansowaniem do likwidacji barier a nie finansowaniem. W ubiegłym roku dofinansowanie wynosiło maksymalnie 7.000 zł, w roku bieżącym ta kwota nie uległa zmianie. Podkreślić warto, że zmienione zostały zasady realizacji przedsięwzięcia. Od 2020 roku wnioskodawcy po przyznaniu dofinansowania nie będą musieli dostarczać kosztorysów i projektów budowlanych, będą rozliczali się z tut. Centrum na podstawie faktur.

– Chcąc ułatwić mieszkańcom realizację tego zadania ustaliliśmy nowe zasady. Dość pracochłonne i kosztowne kosztorysy oraz projekty budowlane, będą wymagane tylko w przypadku dużych przedsięwzięć, jak budowa podjazdów czy windy. Wówczas trzeba mieć na uwadze, że muszą one powstać zgodnie z pewnymi wytycznymi i prawem budowlanym. Nie mogą zagrażać bezpieczeństwu osoby korzystającej z urządzenia – podkreśla Dyrektor PCPR-u.

Pod koniec roku, dzięki środkom z PFRON udało się również zrealizować bardzo duże przedsięwzięcie, jakim był montaż windy zewnętrznej przy bloku. Koszt zakupu samej windy oscyluje na poziomie przeszło 30 tysięcy złotych. Dochodzą do tego pozostałe opłaty z tytułu budowy zadaszenia, podjazdu, wymiana drzwi balkonowych.    

 – Cieszymy się, że dzięki środkom PFRON, jakie posiadamy, mogliśmy, chociaż w części, pokryć koszt zakupu i montażu windy – dodaje dyrektor tut Centrum.

Rodziny, które na co dzień opiekują się swoimi bliskimi, osobami leżącymi, które wymagają ciągłej opieki, również mogą skorzystać z pomocy. Składając wniosek w ramach zadania likwidacji barier technicznych mogą starać się o dofinansowanie do łóżka rehabilitacyjnego. W poprzednim roku 13 wniosków zostało pozytywnie rozpatrzonych. Łączna kwota dofinansowań wynosiła 25.415 zł. Mieszkańcy, którzy nie otrzymali dofinansowania, nie zostali bez pomocy – informowani są o innych możliwościach, z jakich mogą skorzystać. Jedną z nich jest darmowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego w Rudniku nad Sanem, gdzie osoby niepełnosprawne z powiatu niżańskiego mogą wypożyczyć między innymi sprzęt pielęgnacyjny (krzesełka pod prysznic wózki toaletowo-prysznicowe i inne), sprzęt rehabilitacyjny (łóżka elektryczne, materace) oraz sprzęt wspomagający (balkoniki, wózki inwalidzkie, podnośniki). Powiat Niżański na funkcjonowanie wypożyczalni przeznaczył kwotę 57.116,08 zł.

W roku bieżącym Powiat zabezpieczył środki na funkcjonowanie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w Rudniku nad Sanem w kwocie 102.589 zł.

Żródło Powiat Niżański

 

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Nisku

Więcej w W Nisku

Zrób badanie .Chroń siebie i rodzinę.

rni24.eu2 listopada 2021

Pamiętają o zmarłych Radnych i Honorowych Obywatelach gminy

rni24.eu29 października 2021

Patryk Stosz kolejne dwa lata w Voster ATS Team

rni24.eu29 października 2021

Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu drogi Rudnik nad Sanem – Groble

rni24.eu29 października 2021

Podziękowanie dla niżańskich funkcjonariuszy

rni24.eu27 października 2021

Seniorze nie daj się oszukać! Spotkanie z policjantami w klubie seniora

rni24.eu27 października 2021

Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Powiecie Niżańskim

rni24.eu25 października 2021

Powiat pozyskał środki na zakup pakietów wyposażenia ucznia RCEZ w Nisku

rni24.eu21 października 2021

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Sądu w Nisku

rni24.eu19 października 2021