W powiecie

Podział środków PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową w 2021 roku

Podział środków PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową w 2021 roku

Powiat Niżański otrzymał środki na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Środki te pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który dokonał podziału zgodnie z obowiązującym algorytmem, określonym ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W związku z tym Rada Powiatu Niżańskiego podjęła uchwałę w sprawie określenia środków z PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2021.

Środki na wsparcie osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej zgodnie z podjętą uchwałą wynoszą 225 400 zł, natomiast w zakresie rehabilitacji społecznej 1 845 374 zł, w tym na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej 1 193 280 zł. Łączna wysokość środków, jakie otrzymał Powiat Niżański na realizację zadań to kwota 2 070 774 zł.

Szczegółowy podział środków na konkretne cele przedstawiają się następująco:

Rehabilitacja zawodowa:

 • finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu45 400 zł,

 • przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 45 000 zł,
 • dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osobie niepełnosprawnej – 135 000 zł,

Rehabilitacja społeczna:

 • dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej

1 193 280 zł,

 • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 160 000 zł,

 • dofinansowanie likwidacji barier:
  • architektonicznych – 171 000 zł,
  • w komunikowaniu się – 50 000 zł,
  • technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 20 000 zł,
 • dofinansowanie zaopatrzenia:
  • w sprzęt rehabilitacyjny – 20 000 zł,
  • przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 197 899 zł,
 • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 33 195 zł.

Wsparcia osobom niepełnosprawnym w ramach powyższych środków udzielać będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Nisku, realizując zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przy podziale środków brano pod uwagę zidentyfikowane potrzeby osób niepełnosprawnych – mieszkańców Powiatu Niżańskiego. Podział środków między zadania skonsultowano ze Społeczną Powiatową Radą ds. Osób Niepełnosprawnych – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

 

 

 

Materiały informacyjne

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W powiecie

Więcej w W powiecie

W RCEZ w Nisku zakończono projekt interdyscyplinarny

rni24.eu15 kwietnia 2021

Inwentaryzacja lasów prywatnych w gminie Jeżowe

rni24.eu15 kwietnia 2021

Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w Hucie Deręgowskiej

rni24.eu14 kwietnia 2021

Zmiana organizacji ruchu na DK19 Zdziary-Zarzecze

rni24.eu13 kwietnia 2021

Zawiadomienie MZK o pracach konserwacyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w Nisku

rni24.eu13 kwietnia 2021

Druhowie z OSP w Zarzeczu zawsze w dyspozycji

rni24.eu12 kwietnia 2021

Niżańska licealistka w finale VIII Interdyscyplinarnych Warsztatów Filozoficznych

rni24.eu12 kwietnia 2021

Nowe holtery dla Szpitala dzięki środkom Powiatu Niżańskiego

rni24.eu8 kwietnia 2021

Sukces niżańskich licealistek w Olimpiadzie ZUS

rni24.eu6 kwietnia 2021