W Nisku

Podsumowanie zadań inwestycyjnych na drogach Powiatu Niżańskiego w 2017 roku

Podsumowanie zadań inwestycyjnych na drogach Powiatu Niżańskiego w 2017 roku

W 2017 roku, tak jak w latach poprzednich, w budżecie Powiatu Niżańskiego zaplanowano liczne inwestycje drogowe, w tym 2 zadania wieloletnie. Zostały one zrealizowane dzięki pozyskaniu znacznych środków pochodzących z zewnątrz oraz bardzo dobrej współpracy z Gminami, od których Powiat otrzymał wsparcie finansowe w wysokości prawe 950 tys. zł. Wartość kosztorysowa wszystkich inwestycji drogowych to kwota ponad 17 mln zł. Natomiast ich wykonanie w roku bieżącym wynosi ponad 7 mln zł. Przekłada się to na przebudowę 19,006 km dróg powiatowych, z 293,521 km ogółem, na 10 ciągach drogowych.

Dzięki zaangażowaniu i pracy wielu osób, zmierzającym do pozyskania środków z ogłaszanych konkursów, opracowaniu i składaniu wniosków do dostępnych programów, zrealizowano:

1) w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, tzw. „powodziówek”, Powiat Niżański otrzymał środki w wysokości 242.863,03 zł, za które przebudowano 0,91 km 2 dróg powiatowych. W ramach tej inwestycji zrealizowano:
a) 0,664 km drogi powiatowej Nr 1071R w miejscowości Kamionka Dolna. Koszt to 194.645,83 zł, w tym 154.774 zł to dofinansowanie,
b) 0,245 km drogi powiatowej Nr 1076R w miejscowości Rudnik nad Sanem. Koszt zadania wyniósł 115.407,54 zł, z czego 88.089,03 zł to dofinansowanie;

2) dzięki Programowi Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, w roku 2017 Powiat Niżański przebudował drogę powiatową Nr 1056R ul. PCK i ul. Rzeszowska w Nisku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.135.125,13 zł, z czego 542.019 zł to dofinansowanie;

3) dzięki rezerwie subwencji ogólnej z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Powiat Niżański otrzymał środki w wysokości 415.200 zł, które zostały przeznaczone na:
a) przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy. Całkowity koszt zadania wyniósł 797.000 zł, z czego 398.500 zł to dofinansowanie;
b) przebudowę 0,951 km drogi powiatowej Nr 1088R Nowy Nart – Stary Nart w miejscowości Stary Nart. Koszt zadania wyniósł 410.949,13 zł, z czego 16.700 zł to dofinansowanie;

4) z Unii Europejskiej, w ramach RPO WP na lata 2014 –2020 Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, realizowane jest zadanie wieloletnie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Zdziary” z drogą wojewódzką Nr 858” na odcinku o dł. 5,828 km. W roku 2017 wartość I etapu to kwota 3.192.698,21 zł. Łączna wartość projektu wynosi 6.481.718,04 zł, z czego 5.508.068,10 zł to dofinansowanie;

5) Powiat Niżański otrzymał również środki finansowe na przebudowę 6,804 km odcinka drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary – Mostki Bukowa. Zadanie realizowane jest w dwóch etapach: I w roku 2017 o wartości 340.093,06 zł oraz II – w roku 2018. Koszt inwestycji wynosi ogółem 2.302.513,25 zł, z czego 1.465.088 zł to dofinansowanie. Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2014 – 2020 operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Ponadto przebudowano 0,55 km chodnika przy drodze powiatowej Nr 1083R Groble – Krzywdy w miejscowości Krzywdy. Zadanie realizowano ze środków własnych Powiatu oraz Gminy Jeżowe.

Również Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku zajmuje się realizacją zadań polegających na utrzymaniu dobrego stanu dróg i wzbogacaniu go o nowe elementy, jak np.: budowa chodnika w miejscowości Huta Nowa (658 mb), której całkowity koszt wyniósł 50.881 zł, przebudowa 0,569 km drogi powiatowej Nr 1081R Groble – Sibigi, – koszt 161.033,92 zł oraz przebudowa 0,620 km drogi powiatowej Nr 1067R Bidaczów Stary – Łazory o wartości 193.303,47 zł, które realizowane są w ramach zadania „Przebudowa dróg na terenie Powiatu Niżańskiego”. 148.205,14 zł wyniósł remont drogi powiatowej Nr 1067R Bidaczów Stary – Łazory w miejscowości Łazory. ZDP wykonał również chodnik o długości 219 mb w miejscowości Huta Krzeszowska przy drodze powiatowej Nr 1041R – koszt 33.000 zł.

Ponadto, Powiat zlecił opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładki przez rzekę San w ciągu drogi rowerowej, realizowanej w ramach zadania pn. „Wspólne działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji, promocji ekologicznego transportu i zachowania dziedzictwa naturalnego w powiecie niżańskim i regionie jaworowskim”. Koszt dokumentacji wynosi 110.020,92 zł. Powstała również dokumentacja na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1064R Kurzyna – Dąbrowica, której koszt wyniósł 48.954 zł. Z kolei 46.617 zł, to kwota przeznaczona na dokumentację do rozbudowy drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku, na odcinku o długości 1.300 mb.

Zarząd Dróg Powiatowych przygotował również dokumentację na przebudowę drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy w km 5+959 do 12+170 w miejscowości Wólka Tanewska, Dąbrówka i Kurzyna Mała wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1039R Jarocin – Ulanów w km 7+425 do 8+357 w miejscowości Dąbrówka. Powstała także dokumentacja dotycząca przebudowy drogi powiatowej Nr 1049R DK 19 – Szyperki – Jarocin w km 2+055 – 3+045 w m. Huta Deręgowska.

Zrealizowane inwestycje pokazują, że w 2017 roku władze Powiatu Niżańskiego z determinacją i skutecznie, podejmowały działania mające na celu poprawę stanu i bezpieczeństwa naszych dróg powiatowych.

Artykuł sponsorowany

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w W Nisku

Zaginął urzędnik gminy Ulanów-Bartek Pucko

rni24.eu4 marca 2021

Atrakcyjna oferta sklepu rowerowego TIP-TOP Raty 0 %

rni24.eu1 marca 2021

Bezpłatny kurs komputerowy dla Mieszkańców Gminy i Miasta Nisko

rni24.eu1 marca 2021

Huta Stalowa Wola na rzecz walki z Covid-19

rni24.eu1 marca 2021

Niżańskie Centrum Kultury “Sokół” zaprasza na wystawę

rni24.eu1 marca 2021

Fundusze Europejskie po godzinach. Aktywna Mama.

rni24.eu26 lutego 2021
zbiórka

OSP zebrało datki dla rodziny z Kurzyny Małej

rni24.eu25 lutego 2021

Prosty język w urzędzie – wsparcie dla mieszkańca i urzędnika

rni24.eu24 lutego 2021

Aktywny Samorząd – nabór 2021

rni24.eu24 lutego 2021