W powiecie

Podsumowanie roku 2020 w Wydziale Komunikacji

Podsumowanie roku 2020 w Wydziale Komunikacji

Zagadnienia dotyczące rejestracji oraz posiadania pojazdów, wydawania, zmian i cofania uprawnień do kierowania pojazdami, wydawania licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń na wykonywanie transportu drogowego, to główne zadania realizowane przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nisku, którego pracami kieruje Naczelnik Wydziału – Bogdan Zalewski.

Podsumowując rok 2020, przedstawiamy najważniejsze dane liczbowe dotyczące zadań zrealizowanych przez pracowników Wydziału:

1) zadania z zakresu wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami:

 • wpłynęło 845 wniosków o wydanie prawa jazdy, w tym 19 o międzynarodowe prawa jazdy oraz 22 zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,
 • cofnięto 116 praw jazdy na podstawie wyroku sądowego,
 • zatrzymano 101 praw jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym oraz przekroczenie limitu punktów karnych,
 • zatrzymano 135 praw jazdy za brak badań oraz 57 za nieodbycie kursu reedukacyjnego,
 • skierowano na badania lekarskie i psychologiczne 277 kierowców,
 • wymieniono 37 zagranicznych praw jazdy na polskie.

W minionym roku na terenie Powiatu Niżańskiego przybyło 78 kierowców, ubyło zaś 114.

2) zadania z zakresu dopuszczenia pojazdów do ruchu:

 • wydano 5981 decyzji o czasowej, oraz 5625 o stałej rejestracji pojazdów,
 • wyrejestrowano 1243 pojazdów z powodu ich demontażu,
 • do pojazdów sprowadzonych z zagranicy wydano 1625 kart pojazdów,
 • wydano 50 decyzji o nałożeniu kar pieniężnych za niedopełnienie w terminie ustawowym, obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy oraz zgłoszenia nabycia, zbycia pojazdu, zarejestrowanego w Polsce.

3) zadania z zakresu nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów:

 • na dzień 31 grudnia 2020 r. na terenie powiatu niżańskiego dokonano wpisu 10 stacji kontroli pojazdów, w tym 5 stacji podstawowych oraz 5 stacji okręgowych,
 • przeprowadzono 11 kontroli stacji oraz wydano uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów 1 nowemu diagnoście.

4) zadania wynikające z przepisów Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym:

 • wydano 6 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, 3 licencje w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz 4 zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne,
 • przeprowadzono łącznie 19 kontroli przewoźników drogowych.

5) zadania z zakresu zarządzania ruchem drogowym na drogach powiatowych i gminnych oraz usuwanie pojazdów zagrażających porządkowi lub bezpieczeństwu ruchu:

 • zatwierdzono 163 projektów zmian organizacji ruchu drogowego,
 • przeprowadzono 21 kontroli stałych organizacji ruchu oraz poddano analizie i zaopiniowano 9 projektów zmian organizacji ruchu drogowego,
 • usunięto z dróg i odholowano na wyznaczony parking 65 pojazdów.

– Dziękuję wszystkim Pracownikom Wydziału Komunikacji za sumienną i pełną zaangażowania pracę, w tym trudnym, wymagającym szczególnego podejścia do interesanta roku. Pomimo pandemii koronawirusa, udźwignęliście ciężar pracy i spoczywających na Was obowiązków, i w obliczu wprowadzanych obostrzeń i reżimu sanitarnego, dochowaliście terminów i zawsze służyliście pomocą wszystkim załatwiającym sprawy w naszym Wydziale interesantom – mówi Naczelnik Wydziału Bogdan Zalewski.

 

 

 

 

 

Źródło Powiat Niżański

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W powiecie

Więcej w W powiecie

104 urodziny Mieszkanki Bielin

rni24.eu6 maja 2021

Uczeń RCEZ w finale Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego

rni24.eu6 maja 2021

73 000,00 zł dla Samorządowej Szkoły Muzycznej w Jeżowem

rni24.eu6 maja 2021

W niżańskim „Elektryku” odbyła się Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

rni24.eu4 maja 2021
slubowanie

W RCEZ w Nisku powstanie oddział przygotowania wojskowego

rni24.eu29 kwietnia 2021

HSW prezentuje nowe materiały z badań ZSSW-30 – strzelania z ppk SPIKE

rni24.eu29 kwietnia 2021

Wystarczy trzy dni, by przekonać się, że Powiat Niżański jest piękny

rni24.eu29 kwietnia 2021

Powiat Niżański wspiera szkoły zawodowe

rni24.eu28 kwietnia 2021

Zmarł były wikariusz Ulanowa

rni24.eu27 kwietnia 2021