W powiecie

Podsumowanie inwestycji realizowanych w 2020 w Gminie Jeżowe

Podsumowanie inwestycji realizowanych w 2020 w Gminie Jeżowe

Wśród nich dominowały inwestycje związane z gospodarką wodno – ściekową, infrastrukturą drogową czy edukacyjną. Nie zabrakło również zadań z zakresu budowy oświetlenia ulicznego, a także infrastruktury rekreacyjno – sportowej. Wszystkie podjęte działania służą poprawie warunków życia i bezpieczeństwa, ale mają także wpływ na wszechstronny rozwój gminy. Poniżej prezentujemy najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2020 roku. Są nimi:

 1. Z zakresu gospodarki wodno – ściekowej:
  1. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jeżowem wraz z instalacją OZE”
   • Koszt całkowity:  12 651 903,00 zł
   • Dofinansowanie z RPO WP na lata 2014-2020:  7 080 061,84 zł
  2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, z instalacją elektryczną w miejscowości Jeżowe, gm. Jeżowe – etap I i II”
   • Koszt całkowity:  162 300,00 zł
  3. Zakup fabrycznie nowej koparko – ładowarki
   • Koszt całkowity: 472 320,00 zł
 2. Z zakresu infrastruktury drogowej:
  1. „Budowa drogi gminnej publicznej „Jeżowe – Zagościniec” od km 0+000 do km 0+766
   w miejscowości Jeżowe”

   • Koszt całkowity: 1 131 600,00 zł
   • Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:  796 026,00 zł
  2. „Budowa drogi gminnej publicznej „Jeżowe – Podgórze” w miejscowości Jeżowe, gm. Jeżowe” – etap I
   • Koszt całkowity I etapu: 1 342 456,68 zł
   • Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: 802 456,68 zł
   • Dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach przeciwdziałania COVID-19:  540 000,00 zł
  3. Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr ewid. 6075 w miejscowości Jeżowe”
   • Koszt całkowity: 98 415,66 zł
   • Dofinansowanie z Województwa Podkarpackiego: 72 000,00 zł.
  4. „Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 7956 w miejscowości Jeżowe Kameralne”
   • Koszt całkowity: 64 995,02 zł
  5. „Remont placu na działce nr ewid. 162/3 w miejscowości Jata”
   • Koszt całkowity: 93.959,70 zł (środki budżetowe Gminy)
  6. Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w zakresie podziałów działek w ilości ok. 276 (obręb Jeżowe, Jata i Sójkowa), w tym sporządzenie wykazów synchronizacyjnych i wykazów zmian gruntowych – do decyzji ZRiD
   • Koszt całkowity: 132.397,20 zł
 3. Z zakresu infrastruktury edukacyjnej i rekreacyjno – sportowej:
  1. „Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem Kameralnem i 2 boisk wielofunkcyjnych przy Zespołach Szkół w Cholewianej Górze i Starym Narcie”
   • Koszt całkowity: 3 472 562,10 zł
   • Dofinansowanie  ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu „Sportowa Polska”:  2 149 656,99 zł
   • Dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach przeciwdziałania COVID-19:  758 000,00 zł
  2. Zakup sprzętu komputerowego ramach programów Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła+.
   • Koszt całkowity: 185 500,00 zł
   • Dofinansowanie środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020: 185 000,00 zł
 4. Z zakresu bezpieczeństwa:
  1. “Budowa budynku garażowego dla potrzeb OSP Jeżowe”
   • Koszt całkowity: 246 680,01 zł
   • Dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach przeciwdziałania COVID-19:  165 950,00 zł
  2. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jeżowe
   • Koszt całkowity: 110 247,80 zł

W 2020 r. ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w kwocie 513 886,87 zł.

Ponadto Gmina Jeżowe udzieliła dotacji na następujące zadania:

 1. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze”
  • Dotacja z budżetu Gminy Jeżowe:  180 204,76 zł
 2. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki polegającej na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 10+742,84 – 11+162 w m. Jata”
  • Koszt całkowity: 642 000,00 zł
  • Środki Województwa Podkarpackiego:  270 000,00 zł
  • Dotacja z budżetu Gminy Jeżowe:  372 000,00 zł
 3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1085R Jata – Zalesie – Sójkowa w miejscowości Jata – Zalesie”
  • Koszt całkowity: 1 231 989,29 zł
  • Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych:  862 392,00 zł
  • Powiat Niżański przeznaczył z dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:  319 597,29 zł
  • Dotacja z budżetu Gminy Jeżowe:  50 000,00 zł

Przed nami rok 2021 z planami i założeniami na nowe przedsięwzięcia i realizacje. Będą podejmowane nowe inicjatywy, ale także kontynuowane już rozpoczęte inwestycje, tj.:

 1. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Jeżowem”. Koszt inwestycji to 3 916 134,94, z czego 1 999 608,00 zł to dofinansowanie z RPO WP na lata 2014-2020.  Roboty zgodnie z umową mają zostać zakończone do 13.08.2021 r.
 2. „Budowa drogi gminnej publicznej „Jeżowe – Podgórze” w miejscowości Jeżowe, gm. Jeżowe” – etap II. Wartość realizacji etapu II to 722 861,29 zł, z czego 433 716,00 zł to dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
  Pozyskaliśmy 5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami do budynków mieszkalnych w miejscowości Krzywdy”.

Wójt Gminy Jeżowe
Marek Stępak

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Policjantka rozmawiała z uczniami o cyberzagrożeniach

rni24.eu13 maja 2021

Mali Ogrodnicy w Żłobku Miejskim w Rudniku nad Sanem

rni24.eu10 maja 2021

104 urodziny Mieszkanki Bielin

rni24.eu6 maja 2021

Uczeń RCEZ w finale Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego

rni24.eu6 maja 2021

73 000,00 zł dla Samorządowej Szkoły Muzycznej w Jeżowem

rni24.eu6 maja 2021

W niżańskim „Elektryku” odbyła się Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

rni24.eu4 maja 2021
slubowanie

W RCEZ w Nisku powstanie oddział przygotowania wojskowego

rni24.eu29 kwietnia 2021

HSW prezentuje nowe materiały z badań ZSSW-30 – strzelania z ppk SPIKE

rni24.eu29 kwietnia 2021

Wystarczy trzy dni, by przekonać się, że Powiat Niżański jest piękny

rni24.eu29 kwietnia 2021