W powiecie

Podpisanie umowy na prowadzenie Domu Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus”

Podpisanie umowy na prowadzenie Domu Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus”

18 stycznia 2021 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku, podpisano umowę w sprawie prowadzenia całodobowej placówki typu socjalizacyjnego tj. Domu Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem.

Umowę ze Zgromadzeniem Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego z siedzibą w Warszawie, reprezentowanym przez Dyrektor Domu Dziecka s. Irminę Butowską, podpisali Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach.

Rudnicka placówka zapewnia dzieciom opiekę całodobową, która zaspakaja niezbędne potrzeby wychowanków, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe społeczne i religijne.

Zgromadzenie zostało wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2021 roku, w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w ramach zadania pn. „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego”.

Na realizację tego zadania Powiat Niżański w br. przeznaczył środki z budżetu Powiatu w wysokości 700.495 zł.

Dom Dziecka w Rudniku nad Sanem zapewnia dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, opiekę i wychowanie. Docelowo może przyjąć 14 dzieci. Do placówki kierowane będą dzieci zarówno z terenu Powiatu Niżańskiego, jak i z innych powiatów (w przypadku posiadania wolnych miejsc), na podstawie skierowania Starosty Niżańskiego, pozbawione częściowej lub całkowitej opieki rodzicielskiej, zwłaszcza dzieci o szczególnych potrzebach zdrowotnych na pobyt całodobowy, po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Źródło Powiat Niżański

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W powiecie

Więcej w W powiecie

104 urodziny Mieszkanki Bielin

rni24.eu6 maja 2021

Uczeń RCEZ w finale Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego

rni24.eu6 maja 2021

73 000,00 zł dla Samorządowej Szkoły Muzycznej w Jeżowem

rni24.eu6 maja 2021

W niżańskim „Elektryku” odbyła się Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

rni24.eu4 maja 2021
slubowanie

W RCEZ w Nisku powstanie oddział przygotowania wojskowego

rni24.eu29 kwietnia 2021

HSW prezentuje nowe materiały z badań ZSSW-30 – strzelania z ppk SPIKE

rni24.eu29 kwietnia 2021

Wystarczy trzy dni, by przekonać się, że Powiat Niżański jest piękny

rni24.eu29 kwietnia 2021

Powiat Niżański wspiera szkoły zawodowe

rni24.eu28 kwietnia 2021

Zmarł były wikariusz Ulanowa

rni24.eu27 kwietnia 2021